Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3171085
Khách trực tuyến : 74
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/10/2020 - 09:07

Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế


Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi xin bày tỏ sự trân trọng đối với Ban soạn thảo trong việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã tham gia tại kỳ họp thứ 9 để hoàn thiện, chỉnh sửa Luật Thỏa thuận quốc tế. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Về bên ký kết Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo luật. Tại Tờ trình số 13 ngày mùng 10/4/2020 của Chính phủ về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế đã nêu quan điểm về việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế là phải thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, phải tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh Quốc hội, Nhà nước, nhân dân giữa nước ta và các nước, tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, việc quy định cụ thể các bên Việt Nam được ký kết thỏa thuận quốc tế như quy định tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo luật dường như chưa thể hiện được đầy đủ quan điểm trên. Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có thể có những chủ thể ở phía Việt Nam có nhu cầu ký kết và đảm bảo được việc thực hiện ký kết các thỏa thuận quốc tế, nhưng lại không được thống kê tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo luật, ví dụ như các bệnh viện, trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mặt khác, ngay tại Tờ trình trên của Chính phủ đã nêu nội dung thực tế là mặc dù pháp luật hiện hành chưa quy định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế, nhưng đã có nhiều đơn vị thực hiện ký kết các văn bản hợp tác quốc tế, kể cả các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung để mở rộng hơn các đối tượng được ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với thực tiễn hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, đáp ứng nhu cầu là cơ sở đẩy mạnh hội nhập và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại nhân dân.

Hai, về việc chấm dứt thỏa thuận quốc tế, rút khỏi thỏa thuận quốc tế và tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế tại khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 2 giải thích từ ngữ về việc chấm dứt hiệu lực thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế. Rút khỏi thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế. Tạm đình chỉ thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên Việt Nam thực hiện để tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế. Như vậy, theo dự thảo luật thì đây là hành vi của bên ký kết Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, các hành vi trên cũng có thể do bên ký kết nước ngoài thực hiện, khi chấm dứt hiệu lực, rút khỏi tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế. Mặt khác, khoản 7 Điều 2 của dự thảo luật quy định chấm dứt hiệu lực thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế với bên ký kết nước ngoài, có lẽ cũng chưa thật đầy đủ. Vì việc chấm dứt hiệu lực của một thỏa thuận quốc tế không chỉ do 1 trong 2 bên ký kết thực hiện mà có thể do quy định về thời hạn, hiệu lực của chính thỏa thuận quốc tế do các bên ký kết. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật.

Về nội dung chấm dứt hiệu lực rút khỏi thỏa thuận quốc tế, khoản 2 Điều 34 quy định bên ký kết Việt Nam phải chấm dứt hiệu lực hoặc rút khỏi thỏa thuận quốc tế, nếu quá trình thực hiện thỏa thuận quốc tế có sự vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại Điều 3 quy định về nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, chưa quy định trường hợp nào thì bên ký kết Việt Nam phải và có quyền tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế đã ký. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật.

Ba, về điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, ký kết thỏa thuận quốc tế. Điều 35 dự thảo luật quy định điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế. Cụ thể, điểm b khoản 1 quy định cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại. Điểm b khoản 2 quy định cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa dịch bệnh. Quy định như trên có thể dẫn đến việc băn khoăn hiểu như thế nào là gấp. Việc ký kết các thỏa thuận quốc tế với các nội dung trên trong từng trường hợp cụ thể đã thể hiện sự cần thiết, cấp bách. Do vậy, tôi đề nghị chỉnh sửa và viết lại điểm b khoản 1 như sau: "Do yêu cầu về chính trị, đối ngoại"; điểm b khoản 2 là "Do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh".

Bốn, về trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế tại khoản 3 Điều 36, Điều 37, Điều 38 dự thảo quy định trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan được lấy ý kiến về sự cần thiết ký kết thỏa thuận quốc tế, việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của luật này. Điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quỵ định tại khoản 1 Điều 35 thì kiến nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định quy định tại khoản 3 Điều 36. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đối ngoại cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Quốc hội quy định tại khoản 3 Điều 37. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc ký kết thỏa thuận nhân danh Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 38.

Tuy nhiên, tại Điều 39 quy định trình tự, thủ tục rút gọn, ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức chỉ quy định việc gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức có liên quan về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế, không quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau của các cơ quan được lấy ý kiến như những trường hợp trên. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện.

Cũng tại khoản 4 Điều 36, Điều 37, Điều 38 dự thảo luật quy định việc tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 mà chưa đề cập đến việc tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại các điểm b khoản 1 Điều 35 và quy định tại khoản 2 Điều 35 của dự luật. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão(23/11/2020 - 08:50)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An(23/11/2020 - 08:26)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo(23/11/2020 - 08:10)
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười(18/11/2020 - 09:45)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV(18/11/2020 - 09:08)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở(18/11/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ(17/11/2020 - 10:25)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)(17/11/2020 - 10:13)
Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết(16/11/2020 - 09:16)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)(16/11/2020 - 08:12)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021(13/11/2020 - 10:12)
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao(13/11/2020 - 09:54)
Chuyển trang    
Trang số:  1/112
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Báo cáo tóm tắt về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)