Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3171105
Khách trực tuyến : 87
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
12/11/2020 - 11:21

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


Buổi sáng ngày 11/11/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8, Đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ Mười bằng hình thức điện tử, cụ thể: xem xét quyết định được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương năm 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; xem xét quyết định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đề nghị Quốc hội không ban hành nghị quyết riêng về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than tỉnh Ninh Thuận và dự án hồ Bản Mồng tỉnh Nghệ An mà ban hành trong nghị quyết chung của kỳ họp; lùi thời gian thông qua Luật Bảo vệ môi trường vào cuối kỳ họp để có thêm thời gian chỉnh sửa dự án Luật. Kết quả biểu quyết: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90.66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 428 đại biểu tán thành (bằng 88.80% tổng số đại biểu Quốc hội), 08 đại biểu không tán thành (bằng 1.66% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 bằng hình thức điện tử. Kết quả: Về các chỉ tiêu chủ yếu: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.29% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 89.21% tổng số đại biểu Quốc hội), 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.45% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội); Về toàn bộ Nghị quyết: có 439 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 89.21% tổng số đại biểu Quốc hội), 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.45% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết, các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%.

2. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.

3. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

4. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45 - 47%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%.

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%.

7. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1 - 1,5 điểm phần trăm.

9. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 90%.

10. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%.

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%.

12. Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%.

Nghị quyết nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19, do đó xác định mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước... Nghị quyết cũng xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện, như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu... Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà thuận lợi triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại Tổ 9, các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng: Nguyễn Trọng Bình, Mai Hồng Hải và Bùi Thanh Tùng đã phát biểu thảo luận:

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Bình cho rằng, việc tách thành 2 Luật sẽ chuyên sâu hơn; tách là tốt nhưng sản phẩm phải hoàn chỉnh. Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vẫn có hạn chế, nhất là các nội dung về đường cao tốc, ô nhiễm môi trường, giao thông thông minh... Các điều khoản trong Luật cũng chưa đề cập tới phương tiện thông minh, chỉ đưa vào trạm kiểm soát giao thông...


Về kinh doanh vận tải, đại biểu Nguyễn Trọng Bình cho biết, có nhiều vấn đề, nếu đưa vào Luật Giao thông đường bộ là chưa phù hợp vì Luật này quy định về hạ tầng, phương tiện, người điều khiển, quy tắc giao thông. Còn về kinh doanh vận tải, chủ hàng, lái xe có trách nhiệm như thế nào, không nên quy định trong Luật Giao thông đường bộ mà nên làm Luật riêng về kinh doanh vận tải sẽ phù hợp hơn. Về thu hút nguồn vốn xã hội làm đường cao tốc, đây là điểm mới của Luật nưng nội dung chưa giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại, nhất là quy định về tổ chức, cá nhân đầu tư đường cao tốc được thu tiền... Đại biểu cho rằng, việc tác 2 Luật mới chỉ về mặt cơ học, còn rất nhiều nội dung liên quan tới bảo đảm an ninh trật tự giao thông cần chỉnh sửa, bổ sung. Về quy tắc giao thông nên để trong Luật Giao thông đường bộ. Còn Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ quy định về quy chuẩn kỹ thuật của xe, đăng kiểm, các hành vi của người điều khiển xe, xử lý an toàn giao thông... sẽ phù hợp hơn.


Theo đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải, quan trọng nhất là việc giải quyết được các vướng mắc trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đáng lưu ý là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, chủ phương tiện khi tham gia giao thông; từ 1 Luật tách ra làm 2 và chi tiết ngay nên trùng lặp. Về nguyên tắc, 2 Luật này do Chính phủ trình Quốc hội nhưng vẫn do 2 Bộ theo chuyên ngành là chủ yếu nên còn vướng nhiều. Đề nghị nên sửa Luật Giao thông đường bộ, giải quyết tận gốc những vướng mắc và việc thực thi do Chính phủ phân công (Bộ Công an làm gì, Bộ Giao thông vận tải làm gì, địa phương làm gì...).

Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng cho rằng, 2 dự án luật này được gộp hay tác đều được nhưng quan trọng là nếu tách phải bảo đảm tính chuyên sâu trong từng lĩnh vực, phải giải quyết vướng mắc về chính sách trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Đại biểu cho biết, khi sơ bộ khảo sát tại địa phương, ý kiến rất trái chiều. Mặc dù giữa 2 Bộ thống nhất cao với nhau nhưng các cơ quan địa phương lại chưa thống nhất và băn khoăn vì dự luật chưa phân tích kỹ những vấn đề liên quan nhưng đã bàn đến những vấn đề “bếp núc” cụ thể. Hai Luật này có nhiều nội dung, vấn đề đan xen, nếu tách ra phải nghiên cứu kỹ để tránh chồng chéo. Mục tiêu tách 2 Luật là để bảo đảm cải cách hành chính, tinh giản biên chế, khai thác cơ sở dữ liệu... Nhưng tại sao về Bộ Công an mới có dữ liệu tốt còn Bộ Giao thông vận tải thì không? Theo Tờ trình, tách thành 2 Luật không ảnh hưởng gì tới tổ chức bộ máy nhưng toàn bộ hệ thống đánh giá, sát hạch, cấp bằng vẫn cần có cán bộ. Trong khi nếu chuyển sang Bộ Công an, chi phí lương, phụ cấp bậc sỹ quan của Công an khác. Do đó, việc tách thành 2 Luật nhưng giải quyết thế nào cho thấu đáo những vấn đề “sát sườn” với cuộc sống thì chưa đạt được. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão(23/11/2020 - 08:50)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An(23/11/2020 - 08:26)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo(23/11/2020 - 08:10)
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười(18/11/2020 - 09:45)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV(18/11/2020 - 09:08)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở(18/11/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ(17/11/2020 - 10:25)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)(17/11/2020 - 10:13)
Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết(16/11/2020 - 09:16)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)(16/11/2020 - 08:12)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021(13/11/2020 - 10:12)
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao(13/11/2020 - 09:54)
Chuyển trang    
Trang số:  1/112
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Báo cáo tóm tắt về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)