Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3359684
Khách trực tuyến : 347
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
16/11/2020 - 08:12

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)


Buổi sáng ngày 13/11/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10, Đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Dự án Luật Phòng, chống ma túy do Chính phủ trình, gồm 08 chương, 69 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Thảo luận về Dự án luật, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật, bởi số người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian qua ngày càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong phú, đa dạng từ hút, hít, tiêm chích sang uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc hướng thần)... Nhiều quy định hiện hành đã không phù hợp như công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động rất lớn đến tình hình trật tự, an toàn, xã hội; đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, hiệu quả không cao; công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sau cai không còn phù hợp... Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008 có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Có đại biểu cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Góp ý vào Điều 24 về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều đại biểu đánh giá quy định này là điểm mới, tiến bộ của Dự thảo luật. Tuy nhiên, có đại biểu băn khoăn về quy định tại Khoản 2 điều 24: Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm đối với người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên; 06 tháng đối với người sử dụng trái phép chất ma túy dưới 18 tuổi, kể từ ngày xác định được hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gần nhất của người đó. Quy định như vậy là có sự phân biệt về thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là người đủ 18 tuổi trở lên với người dưới 18 tuổi. Theo đó, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy người dưới 18 tuổi là 6 tháng, bằng nửa thời hạn so với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Có đại biểu cho rằng, độ tuổi không nói lên người tiếp cận, sử dụng trái phép chất ma túy là mới hay đã lâu; cũng như liều lượng sử dụng nhiều hay ít. Hơn nữa, tình trạng sinh viên, học sinh sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tăng và phổ biến, chứng tỏ ma túy không phân biệt độ tuổi. Đại biểu đặt câu hỏi căn cứ vào đâu Ban soạn thảo lại quy định độ tuổi quản lý người sử dụng trái phép ma túy như Dự thảo Luật.

Đại biểu khác đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các căn cứ, làm rõ sự khác nhau về thời hạn quản lý người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên và dưới 18 tuổi. Mặt khác, giải thích rõ hơn về công tác quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã đối với đối tượng phát hiện dương tính với ma túy, biện pháp quản lý đối tượng, quản lý ở gia đình hay tại trụ sở cơ quan công an. Các đối tượng không nơi ở, không nơi nương tựa, sống lang thang, gia đình không thừa nhận quản lý giáo dục sẽ được quản lý như thế nào, cần quy định rõ trong luật.

Đánh giá cao ban soạn thảo đã sửa đổi khái niệm quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại, có đại biểu cho rằng quy định như vậy đã được thể hiện theo hướng coi là biện pháp phòng ngừa, chứ không phải là biện pháp xử lý hành chính. Với cách nêu khái niệm này là cách tiếp cận dựa trên quyền con người, sẽ tạo ra cách nhìn nhân văn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nêu ý kiến, việc quy định thời gian quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi sẽ hạn chế quyền của người dưới 18 tuổi so với người đủ 18 tuổi trở lên.

Cho ý kiến về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Điều 12), nhiều đại biểu chưa đồng tình với quy định như trong dự thảo Luật. Theo đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy”. Đại biểu đề nghị giữ như Luật hiện hành, đó là: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân có trách nhiệm “chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy”.


Nhiều đại biểu cho rằng, để công tác phòng, chống ma túy đạt được hiệu quả, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan), trong khu vực, địa bàn quản lý, cần được giao quyền chủ động nhưng đồng thời cần phối hợp với nhau thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy.

Có đại biểu nêu quan điểm, chúng ta chỉ nên sửa đổi quy định trong quá trình thực hiện có vướng mắc, bất cập, nhưng trong báo cáo đánh giá thì chưa nêu rõ vướng mắc, bất cập. Hơn nữa khu vực cửa khẩu, sân bay, biên giới có các lực lượng đang cùng hoạt động, công tác phối hợp là rất cần thiết. Sự phối hợp giữa các lực lượng phòng chống ma túy chỉ tạo thêm sức mạnh, quan trọng là cần có cơ chế phối hợp như thế nào cho hiệu quả. Thực tế thời gian qua các lực lượng đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động khảo sát, kiểm tra, ngăn chặn từ xa giúp phát hiện, bắt giữ nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Vì vậy, đề nghị giữ quy định về trách nhiệm “phối hợp” như Luật hiện hành.

Cho rằng quy định như Dự thảo Luật chưa thể hiện tính thống nhất, đồng bộ về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ, có đại biểu nhấn mạnh: Tội phạm ma túy hoạt động hết sức tinh vi, nguy hiểm nhưng chỉ có cơ quan chuyên trách thuộc lực lượng công an được luật quy định chủ trì thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với loại tội phạm này, trong khi các lực lượng chuyên trách còn lại (biên phòng, hải quan, cảnh sát biển) không được luật hóa quyền hạn, trách nhiệm và được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cụ thể. Hơn nữa, các biện pháp nghiệp vụ đều liên quan đến quyền con người, quyền công dân vì vậy, đại biểu đề nghị Luật cần giao các thẩm quyền cần thiết phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh đối với loại tội phạm ma túy, với tư cách là cơ quan chuyên trách, mà không cần có thêm điều khoản giao cho Chính phủ quy định, điều này cũng đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, có sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Theo đó, đề nghị thiết kế Điều 12, Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) thành 3 khoản. Trong đó khoản 1 quy định cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, gồm cơ quan chuyên trách thuộc lực lượng công an nhân dân, các cơ quan chuyên trách thuộc bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan. Khoản 2 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách trong phòng, chống ma túy. Khoản 3 quy định về phạm vi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các cơ quan trách phòng, chống ma túy.

Bày tỏ quan điểm xây dựng luật chú trọng công tác chống tội phạm ma túy mà chưa có các giải pháp phòng ngừa, có đại biểu nêu thực tế hiện nay chỉ có 20% số người nghiện có hồ sơ quản lý cai nghiện bắt buộc và tỷ lệ rất nhỏ cai nghiện tự nguyện; 24% người nghiện vi phạm pháp luật, 50% người nghiện có vấn đề về sức khỏe tâm thần và số người nghiện dưới 18 tuổi đang bị bỏ ngỏ. Đặc biệt, số lượng lớn người nghiện chưa được quản lý hồ sơ, đang là quả bom nổ chậm là nguy cơ mất an ninh trật tự trong cộng đồng. Do vậy, đại biểu đề nghị bổ sung một chương về phòng ngừa ma túy, trong đó quy định về nội dung, giải pháp, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong phòng ngừa đối với người chưa sử dụng, người đã sử dụng và người tái sử dụng, phòng ngừa đối với nhóm đối tượng nhạy cảm...

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu cho ý kiến về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy; chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy; cơ sở cai nghiện ma túy công lập; cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; các trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi...

Tại phiên thảo luận đã có 26 đại biểu phát biểu và 03 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số các ý kiến đại biểu phát biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Tòng Thị Phóng nêu rõ, về cơ bản các ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật và ý kiến của cơ quan thẩm tra. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung:

Về phạm vi điều chỉnh: Đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đồng thời đề nghị dự thảo Luật cần tập trung quy định về việc kiểm soát, phòng ngừa ma túy và việc cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy. Các quy định của dự thảo Luật cần tránh chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác có liên quan, nhất là trong lĩnh vực hình sự, hành chính, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy: Các đại biểu đề nghị trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của ngành công an và các cơ quan hữu quan cần được quy định rõ trong Luật; đồng thời, các đại biểu đồng ý bổ sung Chương về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vào dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu còn băn khoăn về tính khả thi của các quy định này, nhất là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Về cai nghiện ma túy: Các đại biểu Quốc hội thống nhất quy định về vai trò chủ đạo của Nhà nước trong cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu đề nghị cần lưu ý các quy định về thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương thức cai nghiện phù hợp với từng nhóm đối tượng để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Dự thảo Luật cần thể hiện được quan điểm và chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế, cơ sở xã hội, khu vực tư nhân tham gia thực hiện cai nghiện ma túy theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về những nội dung: Về cai nghiện ma túy tự nguyện, đề nghị cần quy định chặt chẽ về thời gian, thời hạn tối thiểu, yêu cầu chất lượng cai nghiện ma túy tại gia đình nhằm giúp người dân và cộng đồng hiểu rõ, thực hiện đúng, tránh lợi dụng để trốn tránh, không cai nghiện bắt buộc hoặc lạm dụng thực hiện cai nghiện tự nguyện. Về cai nghiện ma túy bắt buộc: do nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nên cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã thống nhất dự thảo Luật xác định đối tượng áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên và trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Về cai nghiện ma túy đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo Luật; đồng thời đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo cần thống nhất, bổ sung quy định về việc lập hồ sơ đưa các đối tượng này vào cơ sở cai nghiện ma túy nhằm bảo vệ quyền của trẻ em, bảo đảm phù hợp với luật pháp quốc tế và tính khả thi của Luật.

Về phòng nghiện ma túy: Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để bổ sung một số quy định về phòng nghiện ma túy giúp người dân, cộng đồng xã hội nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của ma túy, nhất là đối với giới trẻ. Cần tham khảo thêm Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia về quy định này để bảo đảm sự thống nhất.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, để bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng dự án Luật, đề nghị Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một
./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng(14/04/2021 - 14:56)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp(12/04/2021 - 08:02)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:11)
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:01)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ(08/04/2021 - 15:01)
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(08/04/2021 - 09:53)
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/04/2021 - 08:47)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/04/2021 - 08:35)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước(07/04/2021 - 08:25)
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính(06/04/2021 - 10:27)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức(06/04/2021 - 10:16)
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc(05/04/2021 - 15:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/114
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thủy Nguyên
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Vĩnh Bảo
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính