Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3296975
Khách trực tuyến : 302
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
16/11/2020 - 09:16

Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết


Buổi chiều ngày 13/11/2020, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Kết quả biểu quyết:

- Về không bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.78% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 390 đại biểu tán thành (bằng 80.91% tổng số đại biểu Quốc hội), 56 đại biểu không tán thành (bằng 11.62% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.74% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 445 đại biểu tán thành (bằng 92.32% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Luật: có 453 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.98% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 446 đại biểu tán thành (bằng 92.53% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 đại biểu không tán thành (bằng 1.24% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan có đủ thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Đáng chú ý, Luật mới thông qua sẽ không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” khi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, Luật mới cũng quy định về đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, quy định đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng bộ với quy định trong dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Kết quả biểu quyết:

- Về Điều 27 “Điều kiện đăng ký tạm trú”: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 436 đại biểu tán thành (bằng 90.46% tổng số đại biểu Quốc hội), 18 đại biểu không tán thành (bằng 3.73% tổng số đại biểu Quốc hội), 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về Điều 38 “Điều khoản thi hành”: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 446 đại biểu tán thành (bằng 92.53% tổng số đại biểu Quốc hội), 08 đại biểu không tán thành (bằng 1.66% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Luật: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.15% tổng số đại biểu Quốc hội), 05 đại biểu không tán thành (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Về điều kiện đăng ký tạm trú, Luật mới quy định công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Công dân không được đăng ký tạm trú mới vào chỗ ở thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo quy định. Đáng chú ý, Luật mới quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Giải trình về việc Luật quy định kéo dài thời hạn có giá trị của Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, khi các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông để bảo đảm chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú của công dân thì khi đó Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ tự chấm dứt vai trò ngay cả khi chưa đến thời hạn 31/12/2022. Việc quy định như trên cũng nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phức cho người dân, tạo áp lực lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Kết quả biểu quyết:

- Về Điều 6 - Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.19% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 451 đại biểu tán thành (bằng 93.57% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về Điều 17 - Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: có 453 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.98% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 447 đại biểu tán thành (bằng 92.74% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không tán thành (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Luật: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.19% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 450 đại biểu tán thành (bằng 93.36% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật cũng quy định các chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về...

Về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Về quy định chuyển tiếp, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 thì được tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đã được cấp. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không bảo đảm điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì phải bổ sung đầy đủ điều kiện trong thời hạn 12 tháng; trường hợp không bổ sung thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và bị thu hồi Giấy phép. Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 và bảo đảm điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì có thể đề nghị đổi Giấy phép nếu có nhu cầu.

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và thỏa thuận khác có liên quan đã được giao kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập đã được giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng đối với những nội dung liên quan đến người lao động xuất cảnh trước ngày 01/7/2022; trường hợp người lao động xuất cảnh từ ngày 01/7/2022 thì hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập phải được rà soát để đàm phán sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật này.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế. Kết quả biểu quyết: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 456 đại biểu tán thành (bằng 94.61% tổng số đại biểu Quốc hội); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Song, Luật này không điều chỉnh việc ký kết, thực hiện thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo pháp luật về quản lý nợ công...

Theo quy định của Luật, bên ký kết Việt Nam bao gồm Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Chủ tịch Nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND cấp tỉnh; Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cơ quan Trung ương và cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cũng được ký kết thỏa thuận quốc tế.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- Về Điều 1 “Tổng số thu và chi ngân sách Trung ương năm 2021”: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.19% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 452 đại biểu tán thành (bằng 93.78% tổng số đại biểu Quốc hội); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội);

- Về Điều 2 “Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021”: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.61% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội);

- Về toàn bộ Nghị quyết: có 451 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.57% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.15% tổng số đại biểu Quốc hội); 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết được thông qua, tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.401 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng  để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31-12-2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, kết quả biểu quyết:

- Về Điều 5 - Hình thức và lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.61% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết mới thông qua quy định về nguyên tắc, hình thức, lĩnh vực, lực lượng, thẩm quyền, quy trình triển khai lực lượng, kinh phí bảo đảm, chế độ, chính sách và quản lý nhà nước đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Nghị quyết cũng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, về kinh phí bảo đảm và chế độ, chính sách, Nghị quyết nêu rõ: Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và bồi thường thiệt hại cho Liên hợp quốc  hoặc bên thứ ba do lỗi của lực lượng Việt Nam. Tiền bồi hoàn của Liên hợp quốc , các nguồn hỗ trợ hợp pháp được nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Chính phủ quyết định việc bồi thường thiệt hại do lỗi của lực lượng Việt Nam gây ra. Cá nhân, đơn vị trực tiếp và gián tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với tính chất nhiệm vụ và đặc thù của hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan lập kế hoạch trung hạn và dài hạn về xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định việc cử, điều chỉnh, rút lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đồng thời, Nghị quyết quy định nguyên tắc chỉ tham gia hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, duy trì hòa bình sau xung đột, vì mục đích nhân đạo trên cơ sở đề nghị của Liên hợp quốc. Lực lượng do Việt Nam cử chỉ triển khai ở quốc gia, khu vực đã được Liên hợp quốc  thành lập phái bộ và tại các cơ quan của Liên hợp quốc .

Thứ Hai, ngày 16/11/2020: Quốc hội họp toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng(14/04/2021 - 14:56)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp(12/04/2021 - 08:02)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:11)
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:01)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ(08/04/2021 - 15:01)
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(08/04/2021 - 09:53)
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/04/2021 - 08:47)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/04/2021 - 08:35)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước(07/04/2021 - 08:25)
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính(06/04/2021 - 10:27)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức(06/04/2021 - 10:16)
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc(05/04/2021 - 15:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/114
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thủy Nguyên
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Vĩnh Bảo
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc