Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3171095
Khách trực tuyến : 78
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
17/11/2020 - 10:13

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)


Buổi sáng thứ Hai, ngày 16/11/2020, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này, kết quả:

Về Điều 1 - Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89.42% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 421 đại biểu tán thành (bằng 87.34% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 đại biểu không tán thành (bằng 1.24% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội); Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết: Có 428 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88.80% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 420 đại biểu tán thành (bằng 87.14% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 đại biểu không tán thành (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết mới được thông qua, chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND thành phố và UBND thành phố. Chính quyền địa phương ở cấp quận và cấp phường tại thành phố là UBND cấp quận và cấp phường; không tổ chức HĐND cấp quận, phường sau khi HĐND ở hai cấp này tại Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/0102021. Riêng việc tổ chức chính quyền đô thị quy định như trên được thực hiện từ ngày 01/7/2021 (sau khi HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021).

Tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu HĐND thành phố gồm 95 đại biểu như quy định của Luật hiện hành nhưng điều chỉnh tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong bối cảnh không tổ chức HĐND quận, phường. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bố trí tối đa là 19 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch; mỗi Ban của HĐND thành phố có Trưởng Ban, hai Phó Trưởng Ban và một Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung quy định HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức; trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì HĐND Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc bổ sung quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trước HĐND thành phố, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền thành phố đối với chính quyền địa phương ở quận. Đây là một kênh thông tin tham khảo quan trọng để người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác đối với chức danh Chủ tịch UBND quận.


* Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Tại phiên thảo luận đã có 26 đại biểu phát biểu ý kiến và 04 đại biểu tranh luận. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề sau: việc tách nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ra khỏi dự án Luật Giao thông đường bộ  thành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và thời điểm thông qua Luật; trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; về giải thích từ ngữ; về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; về hoạt động vận tải đường bộ; dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; kinh doanh vận tải đường bộ; xử lý tai nạn giao thông đường bộ; chính sách của nhà nước về phát triển giao thông đường bộ; phí sử dụng đường cao tốc... Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ:

Thứ nhất, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất điều chỉnh hoạt động giao thông đường bộ thông suốt, an toàn và hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường hội nhập quốc tế.

Thứ hai, nội dung dự án Luật liên quan đến dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào phiên họp chiều 16/11. Hai Luật này tuy điều chỉnh các nội dung khác nhau nhưng đều phải đặt trong tổng thể xây dựng, phát triển và đảm bảo trật tự giao thông đường bộ. Để phân định được phạm vi điều chỉnh, cần tiếp tục rà soát để tránh các quy định bị chồng chéo, trùng lặp. Nhiều ý kiến đại biểu phát biểu đề nghị phải đánh giá kỹ, làm rõ sự cần thiết có nên tách thành hai Luật hay không? Liên quan đến nội dung này, có ý kiến đại biểu cho rằng việc tách hai Luật là không phù hợp. Có ý kiến đại biểu phát biểu thể hiện sự đồng tình với đề nghị của Chính phủ. Đây là vấn đề rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến các đại biểu Quốc hội sau khi thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. 


Thứ ba, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, nhất là các quy định liên quan đến kết cấu hạ tầng, bảo đảm tính kết nối; công tác quy hoạch hệ thống giao thông, bảo trì công trình. Việc huy động ngân sách, nguồn lực phát triển giao thông đường bộ, các quy định về phương tiện giao thông, dịch vụ giao thông cần bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tiệm cận với quốc tế. Đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến những vấn đề sau: về đăng kiểm, quản lý chất lượng công trình, phương tiện; việc thu phí, quản lý dịch vụ vận chuyển, sử dụng công nghệ quản lý thị trường vận tải, hoạt động kinh doanh vận tải, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong việc quản lý, điều hành giao thông vận tải đường bộ; các quy định về quản lý nhà nước, thủ tục hành chính để đảm bảo không phát sinh giấy phép con, thủ tục mới, đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần làm rõ về tính hợp lý của quy định về chuyển thẩm quyền quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung cho ý kiến về tên điều và nhiều nội dung của các điều khoản cụ thể trong dự án Luật. Theo chương trình xây dựng Luật, dự án Luật này sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, qua quá trình thảo luận cho thấy, dự thảo Luật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp thứ Mười Một. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xin ý kiến của Quốc hội về dự án Luật này; đồng thời, sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão(23/11/2020 - 08:50)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An(23/11/2020 - 08:26)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo(23/11/2020 - 08:10)
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười(18/11/2020 - 09:45)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV(18/11/2020 - 09:08)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở(18/11/2020 - 08:24)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ(17/11/2020 - 10:25)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)(17/11/2020 - 10:13)
Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết(16/11/2020 - 09:16)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)(16/11/2020 - 08:12)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021(13/11/2020 - 10:12)
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao(13/11/2020 - 09:54)
Chuyển trang    
Trang số:  1/112
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Báo cáo tóm tắt về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)