Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3359652
Khách trực tuyến : 346
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/11/2020 - 08:24

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Buổi sáng thứ Ba, ngày 17/11/2020, kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV bước sang ngày làm việc cuối cùng của Đợt 2 theo hình thức tập trung và cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Sau khi biểu quyết thông qua Điều 7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết, kết quả: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.78% trên tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 89.21%), 13 đại biểu không tán thành (bằng 2.70%), 09 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.87%).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu ý kiến và 08 đại biểu tranh luận. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung sau: Về sự cần thiết ban hành Luật; tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tính khả thi của dự thảo Luật; về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; về giới hạn, phương thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở…

Thảo luận tại hội trường, một số ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành Luật nhưng đề nghị đánh giá cụ thể về hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay; về quy mô tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động của Lực lượng Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tác động của chính sách trước khi ban hành Luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến không nhất trí ban hành Luật này vì tăng biên chế, người hưởng lương từ ngân sách, tăng chi phí, khó giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng này; đề nghị Quốc hội thực hiện nghiêm túc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, tránh tình trạng phát sinh các dự án luật. Đề nghị lấy ý kiến về việc ban hành Luật trước khi thảo luận.

Các đại biểu cho rằng, dự án Luật chưa đánh giá đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi thực hiện Luật Công an nhân dân; hiệu quả hoạt động của Công an xã chính quy, do đó, cần có đánh giá tác động chưa đầy đủ. Cùng với đó, chưa phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân, các tổ chức đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ chức quần chúng tự nguyện khác; có sự chồng chéo, trùng dẫm, mâu thuẫn về nhiệm vụ với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ băn khoăn việc ban hành Luật làm phát sinh tổ chức, tăng số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, tăng chi phí bảo đảm hoạt động cho lực lượng; trong khi lực lượng này không phải là lực lượng thực thi công vụ (không chính danh) nhưng phải bảo đảm nhiều chế độ, chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị.

Có ý kiến đề nghị trước mắt tổ chức thực hiện thí điểm ở một số địa phương để đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng này hoặc nghiên cứu, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, xây dựng cơ chế phối hợp để tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; nếu chỉ để giải quyết chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây thì ban hành Nghị định để quy định về vấn đề này.

Có đại biểu bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và kiện toàn sắp xếp bố trí lực lượng tinh gọn đầu mới gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác của từng tổ chức. Theo đó thực hiện việc sắp xếp bố trí thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ thành một lực lượng chung để tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an xã chính quy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn.

Việc thống nhất 3 lực lượng ở cơ sở sẽ các định chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, khắc phục được thực trạng hiện nay có nhiều lực lượng cùng tham gia nhưng không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn hiện với số lượng 3 lực lượng ở cơ sở dự kiến đưa vào là trên 651.000 người dự kiến giảm 500.000 người nhưng hồ sơ dự án Luật lại chưa đề cập đến tiêu chí giảm, giảm đối tượng nào là chính. Điều 5 khoản 1 điểm a, b, c về tiêu chuẩn tham gia lực lượng có nêu vấn đề học vấn, sức khỏe, đạo đức nhưng còn hết sức chung chung. Đại biểu cho rằng dự thảo Luật đang ưu tiên cho lực lượng công an xã bán chuyên trách tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoản 1 Điều 33 dự thảo Luật quy định các chức danh công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ thì được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định mà không nhắc đến 2 đối tượng còn lại. Trong khi tất cả các đối tượng đều có đóng góp theo chức năng nhiệm vụ nhằm bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Mục tiêu là phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật xác định đây là lực lượng quần chúng tự nguyện song đại biểu đặt vấn đề có khi nào chính quy hóa lực lượng quần chúng. Điều này cần được đánh giá kỹ. Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu kỹ và cân nhắc để tránh trùng lắp với nhiệm vụ chính của của công an xã, tránh đùn đẩy trách nhiệm giữa công an xã chính quy với lực lượng này, tránh lạm quyền, làm thay nhiệm vụ. Đồng thời xác định đây có là lực lượng thi hành công vụ hay không, khi không có công an chính quy đi cùng thì có được thực thi chức năng nhiệm và khi gặp chống trả thì có được coi làm chống người thi hành công vụ hay không.

Đại biểu nhấn mạnh cần nghiên cứu để dự thảo Luật đáp ứng đúng mục tiêu phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.

Đại biểu khác băn khoăn về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật. Đại biểu chỉ rõ, về lý thuyết xây dựng luật nhằm thu gọn đầu mối nhưng dự thảo luật lại không thể hiện được điều này. Cách thể hiện của dự thảo luật dường như không thể hiện được đúng tinh thần đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, hơn nữa còn làm phình bộ máy. Cho biết hiện nay các địa phương tồn tại khá nhiều mô hình tự quản, tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở như câu lạc bộ, hiệp sỹ đường phố…đại biểu đặt câu hỏi vậy các đối tượng này có nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật. Mặt khác, Ban Bí thư cũng đã giao Mặt trận tổ quốc nghiên cứu thành lập mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Vậy khi Luật này có hiệu lực thì các mô hình khác có được duy trì. Đại biểu nhấn mạnh đây là vấn đề cần được làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều chính sách được đưa ra trong dự thảo Luật nhưng chưa được đánh giá tác động rõ như việc tổ chức chế độ chính sách cho đối tượng này không đúng bản chất đây là lực lượng quần chúng tự nguyện; chưa làm rõ ngân sách dành cho lực lượng này là bao nhiêu, ngân sách địa phương chi bao nhiêu, ngân sách trung ương chi bao nhiêu.

Có đại biểu đặt câu hỏi nếu luật được ban hành thì những thành phần không có trong luật có được tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nữa hay không; khi đó việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ như thế nào. Dự thảo Luật xác định đây là lực lượng quần chúng tự nguyện nhưng lại chỉ giới hạn các đối tượng là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách, vậy những đối tượng tự nguyện khác muốn tham gia có được tham gia bảo vệ an ninh trật tự không. Cùng với đó, đại biểu đề nghị cân nhắc thật kỹ vấn đề chi phí nếu thành lập lực lượng này. Chuyển ý kiến cử tri đến cơ quan soạn thảo đề nghị làm rõ, có đại biểu nêu, trong các báo cáo tính hình an ninh cơ sở càng ngày càng tốt hơn nhất là khi thực hiện chính quy công an xã, vậy tại sao tình hình lại phức tạp thêm để có thêm lực lượng này.

Đại biểu khác khẳng định vấn để bảo đảm an ninh trật tự hiện nay là yêu cầu hết sức bức thiết đối với đời sống kinh tế xã hội và Nhân dân nhưng mỗi vùng đồng bằng, nông thôn, miền núi, đô thị lại có yêu cầu, tính chất khác nhau. Khẳng định việc ban hành luật để giải quyết vấn đề bảo đảm an ninh trật tự quốc gia là cần thiết song đại biểu bày tỏ không đồng tình nếu dự thảo Luật đi theo hướng xây dựng lực lượng. Đại biểu nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh trật tự đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong đó có lực lượng nòng cốt và vai trò của lực lượng công an trong điều phối tổ chức, chủ trì. Do đó, đại biểu đề nghị nên ban hành quy định khung trên cơ sở đó để các địa phương quy định mô hình phù hợp với đặc thù địa phương mình để giải quyết các vấn đề.


Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ:

Thứ nhất, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, liên quan đến hệ thống chính trị ở cơ sở, quyền con người, quyền công dân, tác động đến xã hội, đời sống của nhân dân. Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề sau: về sự cần thiết ban hành Luật; về việc nghiên cứu kỹ lưỡng, rà soát, tổng kết, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; về rà soát các số liệu đánh giá tác động liên quan đến số lượng người hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số liệu liên quan đến chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nhằm tạo nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở địa phương và cơ sở.

Thứ hai, dự thảo Luật quy định việc thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bao gồm các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Tuy nhiên, đặt trong tổng thể triển khai Đề án chính quy công an xã và Luật Công an nhân dân, dự thảo Luật cần bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về yêu cầu tinh gọn bộ máy, không làm phát sinh tổ chức mới, không phát sinh chi phí ngân sách; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Ngoài ra, khi quyết định đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, xác định vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy vai trò của lực lượng này và huy động được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, bảo đảm nguyên tắc là lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực thi nhiệm vụ, không làm thay hoặc đảm nhận chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an chính quy và chính quyền cơ sở. Trên cơ sở đó, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải phù hợp với vị trí, tính chất và yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa bàn khu vực nông thôn, miền núi, đô thị, hải đảo.

Thứ ba, nội dung của dự án Luật liên quan đến nhiều văn bản quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, kinh phí, tài chính, do đó, để tránh chồng chéo cần rà soát kỹ lưỡng và bảo đảm tính thống nhất trong việc điều chỉnh mối quan hệ với các lực lượng quy định tại Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Lực lượng dự bị động viên…

Thứ tư, về một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật, các ý kiến đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát làm rõ các quy định về: Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để phù hợp với vị trí, tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện, chỉ hỗ trợ công an, chính quyền, không làm ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân; về xây dựng lực lượng, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và cân đối với các lực lượng khác, không làm phát sinh gánh nặng kinh phí cho địa phương; về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành công an, các ngành hữu quan trong việc hỗ trợ quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Có ý kiến đại biểu đề nghị cần thực hiện thí điểm và khảo sát để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ và báo cáo Quốc hội./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng(14/04/2021 - 14:56)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp(12/04/2021 - 08:02)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:11)
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:01)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ(08/04/2021 - 15:01)
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(08/04/2021 - 09:53)
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/04/2021 - 08:47)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/04/2021 - 08:35)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước(07/04/2021 - 08:25)
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính(06/04/2021 - 10:27)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức(06/04/2021 - 10:16)
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc(05/04/2021 - 15:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/114
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thủy Nguyên
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Vĩnh Bảo
Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính