Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3257502
Khách trực tuyến : 163
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/04/2021 - 08:25

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước


Buổi sáng ngày 06/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả:

1. Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đặng Thị Ngọc Thịnh: có 475 phiếu phát ra; 474 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; trong đó: có 473 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 11 phiếu không đồng ý (bằng 2.29% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hồ Đức Phớc: có 475 phiếu phát ra; 474 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; trong đó: có 472 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Trong đó:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình: có 475 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.92% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng: có 475 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số ĐBQH); 07 phiếu không đồng ý (bằng 1.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: có 475 phiếu hợp lệ, 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: có 475 phiếu hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

 -Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy: có 474 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ, 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Trong đó:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình: có 470 phiếu hợp lệ, 05 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng: có 471 phiếu hợp lệ, 04 phiếu không hợp lệ; 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: có 471 phiếu hợp lệ, 04 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: có 472 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ; 452 phiếu đồng ý (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội); 20 phiếu không đồng ý (bằng 4.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử. Kết quả:

1. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: Có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 451 đại biểu tán thành (bằng 93.96% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: Có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

 5. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: Có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp(12/04/2021 - 08:02)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:11)
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(09/04/2021 - 09:01)
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ(08/04/2021 - 15:01)
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(08/04/2021 - 09:53)
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/04/2021 - 08:47)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội(07/04/2021 - 08:35)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước(07/04/2021 - 08:25)
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính(06/04/2021 - 10:27)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức(06/04/2021 - 10:16)
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc(05/04/2021 - 15:11)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức(05/04/2021 - 11:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/114
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 02 Phó Thủ tướng, 10 Bộ trưởng, 02 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ kỳ tháng 4 năm 2021
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc