Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3420049
Khách trực tuyến : 148
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/04/2021 - 08:25

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước


Buổi sáng ngày 06/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả:

1. Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đặng Thị Ngọc Thịnh: có 475 phiếu phát ra; 474 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; trong đó: có 473 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 11 phiếu không đồng ý (bằng 2.29% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hồ Đức Phớc: có 475 phiếu phát ra; 474 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; trong đó: có 472 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Trong đó:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình: có 475 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.92% tổng số đại biểu Quốc hội); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng: có 475 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số ĐBQH); 07 phiếu không đồng ý (bằng 1.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: có 475 phiếu hợp lệ, 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: có 475 phiếu hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

 -Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy: có 474 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ, 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; có 475 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Trong đó:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình: có 470 phiếu hợp lệ, 05 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 04 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng: có 471 phiếu hợp lệ, 04 phiếu không hợp lệ; 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: có 471 phiếu hợp lệ, 04 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: có 472 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ; 452 phiếu đồng ý (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội); 20 phiếu không đồng ý (bằng 4.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử. Kết quả:

1. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: Có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 451 đại biểu tán thành (bằng 93.96% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: Có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

 5. Phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: Có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ(29/07/2021 - 09:08)
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới(29/07/2021 - 08:53)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(29/07/2021 - 08:01)
Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ(29/07/2021 - 07:42)
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao(28/07/2021 - 17:44)
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên(28/07/2021 - 17:26)
Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết(28/07/2021 - 14:05)
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025(28/07/2021 - 10:03)
Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng(27/07/2021 - 14:25)
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao(27/07/2021 - 09:00)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao(27/07/2021 - 08:37)
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam(26/07/2021 - 16:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/118
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên
Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam