Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3420002
Khách trực tuyến : 141
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
09/04/2021 - 09:01

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Buổi chiều ngày 08/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu của quốc gia bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biếu quyết (bằng 92.71% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92.50% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội). Sau đó, Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: có 478 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; số phiếu phát ra: 478; số phiếu thu về: 478, trong đó:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến: có 478 phiếu hợp lệ; 478 phiếu đồng ý (bằng 99.58% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân: có 477 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số ĐBQH); 01 phiếu không đồng ý (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Trương Thị Mai: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phan Văn Giang: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Đức Hải: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98.54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.92% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98.54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phạm Thị Thanh Trà: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Anh Tuấn: có 476 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98.96% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 phiếu không đồng ý (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An  ninh. Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An  ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; có 477 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Cụ thể:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Minh Chính: có 477 phiếu hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98.95% tổng số đại biểu Quốc hội); 02 phiếu không đồng ý (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Vương Đình Huệ.: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99.37% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phan Văn Giang: có 477 phiếu hợp lệ; 477phiếu đồng ý (bằng 99.37% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Bùi Thanh Sơn: có 477 phiếu hợp lệ; 477phiếu đồng ý (bằng 99.37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.50 tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92.50 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.08% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 438  đại biểu tán thành (bằng 91.25% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cuối giờ làm việc buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11. Tham dự phiên họp có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phiên bế mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.04% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 436 đại biểu tán thành (bằng 90.83% tổng số đại biểu Quốc hội); có 01  đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp, nêu rõ, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội thống nhất đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã cố gắng phấn đấu cao độ, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Quốc hội cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực để các cơ quan nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, Quốc hội cũng nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã đồng lòng chung sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao.

“Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội bày tỏ niềm tin rằng, các vị mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này, sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm trong suốt thời gian qua và mong muốn các vị tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung và hoạt động của Quốc hội nói riêng.

“Quốc hội nhấn mạnh rằng, việc kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp này là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với việc phòng, chống đại dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23-5 tới đây, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chân thành cảm ơn tới các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội về những đóng góp tích cực, góp phần làm nên một nhiệm kỳ Quốc hội thành công với nhiều dấu ấn sâu đậm, khó quên.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể đồng bào và cử tri cả nước; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự quan tâm, đóng góp đầy tâm huyết của các bậc lão thành cách mạng; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí... đã tạo nhiều thuận lợi giúp Quốc hội hoàn thành trọng trách trong suốt nhiệm kỳ vừa qua./.

HN

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ(29/07/2021 - 09:08)
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới(29/07/2021 - 08:53)
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh(29/07/2021 - 08:01)
Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ(29/07/2021 - 07:42)
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao(28/07/2021 - 17:44)
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên(28/07/2021 - 17:26)
Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết(28/07/2021 - 14:05)
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025(28/07/2021 - 10:03)
Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng(27/07/2021 - 14:25)
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao(27/07/2021 - 09:00)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao(27/07/2021 - 08:37)
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam(26/07/2021 - 16:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/118
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên
Quốc hội thảo luận về các Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua 04 Nghị quyết
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam