Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3599835
Khách trực tuyến : 266
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/10/2021 - 14:41

Cơ chế, chính sách phát triển Khu thương mại tự do là đề xuất đột phá, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và thành phố

Thứ Tư ngày 27/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 04 Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế. Tại phiên thảo luận, đã có 31 ý kiến đại biểu phát biểu và 02 ý kiến đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành các Nghị quyết; đồng thời tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và cho rằng, các báo cáo được chuẩn bị công phu, chất lượng tốt, ngắn gọn, đánh giá khá toàn diện về nội dung dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết như: thẩm quyền ban hành, hồ sơ trình và phạm vi áp dụng; chính sách dư nợ vay; ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố; định mức chi thường xuyên; thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí, tổ chức bộ máy, biên chế trên địa bàn; quản lý đất đai, quy hoạch; thu từ xử lý nhà, đất; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế; hiệu lực thi hành Nghị quyết. Bên cạnh đó, tại phiên thảo luận cũng có một số ý kiến đại biểu đề nghị cần sớm sửa đổi Luật Đất đai; mở rộng thí điểm đến các địa phương, vùng miền khác nhau nhằm đánh giá tổng thể hơn, bảo đảm tính đại diện và liên kết vùng miền; nghiên cứu về mô hình ưu tiên Khu thương mại tự do; cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư cho miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; cơ chế phát triển các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên; đánh giá việc lượng hóa các chính sách, cơ chế đặc thù quy định cho 04 tỉnh, thành phố này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến việc thu ngân sách nhà nước.


Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các vị đại biểu Quốc hội thành phố và các đại biểu khách mời: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân - Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phát biểu ý kiến nêu rõ: Đối với Hải Phòng, việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết là nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, các mục tiêu đặt ra là rất lớn, cần có một cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện. Trong những năm qua, Hải Phòng có sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức 2 con số, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Các cơ chế, chính sách được đề xuất là trên quan điểm Hải Phòng phát triển không chỉ cho riêng mình, mà cao hơn là vì sự phát triển chung của cả nước, tạo động lực phát triển của vùng Bắc bộ. Về cơ chế, chính sách phát triển Khu thương mại tự do là đề xuất đột phá, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và thành phố. Hiện nay, khu thương mại tự do chưa được đề cập đến trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để thực hiện chủ trương này theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, trước hết cần xác định khái niệm về Khu thương mại tự do, cơ quan có thẩm quyền thành lập (phạm vi, ranh giới) và ban hành cơ chế, chính sách, nguyên tắc xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu thương mại tự do để làm cơ sở, căn cứ cho Hải Phòng và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Việc quy định hình thành Khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng, không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Đồng thời, cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu thương mại tự do sẽ có những quy định mới, có thể vượt lên các trên các luật hiện hành như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước; các quy định của pháp luật về thuế... Vì vậy, sau khi Nghị quyết được thông qua, Hải Phòng sẽ tích cực nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng, xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng đến sự phát triển hài hòa giữa các vùng, miền. Dự thảo các Nghị quyết được xây dựng dựa trên 5 quan điểm. Trong đó, một nguyên tắc quan trọng là các cơ chế đặc thù phải được nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; có tác động lan tỏa vùng miền; gắn với đề cao tính tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương. Ngoài ra, cơ chế, chính sách đặc thù phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng lớn đến vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; không làm tăng bội chi ngân sách nhà nước và trần nợ công đã được Quốc hội quyết định; tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền của địa phương; có cơ chế kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ... Về chính sách dư nợ vay được tính toán cụ thể, trên cơ sở phù hợp nhu cầu đầu tư, khả năng hấp thụ vốn, khả năng trả nợ vốn vay của từng địa phương; từ đó các địa phương có thể chủ động thu xếp nguồn vay, tính toán hiệu quả các dự án để đầu tư; vốn vay chi cho đầu tư phát triển, không chi thường xuyên. Việc tăng mức dư nợ vay của các địa phương sẽ được kiểm soát trong giới hạn bội chi ngân sách Nhà nước và trần nợ công của cả nước, được Quốc hội xem xét, quyết định hằng năm. Về chính sách phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố được chủ động điều chỉnh, song cần có lộ trình phù hợp... Về khu thương mại tự do của Hải Phòng đề xuất là vấn đề mới, chưa có đề án, chưa có chủ trương, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành, phối hợp Hải Phòng nghiên cứu đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương và trình Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019 - 2020.

Tại phiên thảo luận đã có 23 ý kiến đại biểu phát biểu; trong đó, đa số ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội (nhất là những kiến nghị của Ủy ban Xã hội). Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể:

- Về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về đối tượng tham gia, thu, nợ đóng, chi trả Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần; việc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; thời gian, hình thức, mức hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tình hình kết dư, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm xã hội; bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

- Về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019 - 2020: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; thanh quyết toán bảo hiểm y tế; những bất cập trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh; chính sách bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giám định, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; việc đầu tư để nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm./.

Hiền Nhân

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tại Khu Công nghiệp DEEP C và Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền(02/12/2021 - 11:38)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An(17/11/2021 - 15:34)
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(14/11/2021 - 15:10)
Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc(14/11/2021 - 15:03)
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp(14/11/2021 - 14:46)
Sớm xây dựng và thực thi Chương trình tổng thể thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn và hiệu quả với dịch bệnh Covid-19(12/11/2021 - 10:40)
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV(11/11/2021 - 16:21)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Tống Văn Băng(10/11/2021 - 11:36)
Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội(10/11/2021 - 11:25)
Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội(10/11/2021 - 11:17)
Ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân(08/11/2021 - 16:22)
Quốc hội khóa XV tiếp tục tiến hành kỳ họp thứ Hai, họp tập trung tại Nhà Quốc hội(08/11/2021 - 16:12)
Chuyển trang    
Trang số:  1/122
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Phát biểu của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 08/12, Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Đặt tên đường, phố, công trình công cộng là nguyện vọng của nhân dân
Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tại Khu Công nghiệp DEEP C và Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Dự thảo nghị quyết, đề án bám sát lộ trình tinh giản biên chế của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Ủy ban MTTQVN thành phố
Khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đề án tóm tắt Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XVI
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc mừng nhà giáo tiêu biểu tại huyện Thuỷ Nguyên