Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3502646
Khách trực tuyến : 99
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2009 - 15:42
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/12/2009.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55 /TTr-UBND và Đề án số 6920 /ĐA-UBND ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố đến năm 2010 kèm theo Tờ trình số 55 /TTr-UBND ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố với những nội dung chính sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính năm 2010 của thành phố là 3.307 biên chế, trong đó dự phòng 14 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2010.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của thành phố là 28.650 biên chế, trong đó dự phòng 81 biên chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2010.

3. Trong trường hợp Bộ Nội vụ thông báo điều chỉnh giữa chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước với biên chế sự nghiệp nhà nước của Thành phố thì tổng biên chế hành chính nhà nước và sự nghiệp nhà nước của Thành phố được điều chỉnh tương ứng.

4. Tán thành các giải pháp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu tại Đề án số 6920 /ĐA-UBND ngày 20/11/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế hành chính nhà nước; tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; khi sử dụng biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố phải thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân thành phố có liên quan đến lĩnh vực sử dụng biên chế dự phòng và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2010.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Đẩy mạnh công tác quản lý, vận hành hạ tầng thoát nước và xử lý úng ngập đô thị tại 3 quận trọng điểm trên địa bàn thành phố
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố tại huyện An Dương, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên Nút giao Nam cầu Bính