Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3502765
Khách trực tuyến : 125
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2010 - 09:31

Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63 /TTr-UBND và Đề án số 6951 /ĐA-UBND ngày 24/11/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố năm 2011 như sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính là 3.222 biên chế, trong đó có 12 biên chế dự phòng.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 28.409 biên chế, trong đó có 35 biên chế dự phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Báo cáo Bộ Nội vụ về tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2011 của thành phố. Trường hợp biên chế Bộ Nội vụ giao khác với tổng biên chế hành chính Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua, Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b) Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Khi sử dụng biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2011.

d) Uỷ ban nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án giải quyết số giáo viên dư thừa trong ngành giáo dục và đào tạo, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

2. Giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Đẩy mạnh công tác quản lý, vận hành hạ tầng thoát nước và xử lý úng ngập đô thị tại 3 quận trọng điểm trên địa bàn thành phố
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố tại huyện An Dương, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại quận Lê Chân
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352
Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên Nút giao Nam cầu Bính