Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2839332
Khách trực tuyến : 92
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2010 - 09:31

Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63 /TTr-UBND và Đề án số 6951 /ĐA-UBND ngày 24/11/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố năm 2011 như sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính là 3.222 biên chế, trong đó có 12 biên chế dự phòng.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 28.409 biên chế, trong đó có 35 biên chế dự phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Báo cáo Bộ Nội vụ về tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2011 của thành phố. Trường hợp biên chế Bộ Nội vụ giao khác với tổng biên chế hành chính Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua, Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b) Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Khi sử dụng biên chế dự phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2011.

d) Uỷ ban nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án giải quyết số giáo viên dư thừa trong ngành giáo dục và đào tạo, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

2. Giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Bầu, công bố, chỉ định Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND thành phố
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 05/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020