Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2839304
Khách trực tuyến : 64
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
15/12/2010 - 09:52

Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Cơ bản nhất trí với Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011 tại Tờ trình số 72 /TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 19, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện Bảng giá đất, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trước khi ban hành quyết định giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố trình sau khi đã tiếp thu và hoàn thiện để ban hành theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thuận

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Bầu, công bố, chỉ định Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND thành phố
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thành công tốt đẹp
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 05/12 (phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 04/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo của Ban Đô thị HĐND thành phố về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020