Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2934356
Khách trực tuyến : 589
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
07/08/2012 - 15:14

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 13/7/2012 và Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 13/7/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2012

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Sáu tháng đầu năm 2012, kinh tế - xã hội cả nước và thành phố có nhiều khó khăn gay gắt do kinh tế thế giới chậm phục hồi, khủng hoảng nợ công ở châu Âu; chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng cao, sản xuất kinh doanh và đầu tư thu hẹp, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; thành phố phải tập trung chỉ đạo giải quyết một số vụ việc rất phức tạp đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xử lý vấn đề phát sinh; với tinh thần chủ động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân thành phố trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Kinh tế thành phố tiếp tục có tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm; tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,81% cao gấp 1,55 lần so với bình quân chung của cả nước, nông nghiệp được mùa, chỉ số giá tăng chậm lại; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 952,83 triệu USD, tăng 333% so với cùng kỳ năm 2011.

Thực hiện chủ đề năm “Đô thị và an toàn giao thông” quản lý đô thị, trật tự hè đường, cải tạo chỉnh trang đô thị bước đầu có chuyển biến tích cực; một số dự án trọng điểm được quan tâm đẩy nhanh tiến độ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khá hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn (giảm cả 3 tiêu chí).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; tập trung cao cho các mục tiêu an sinh xã hội; tổ chức thành công Lễ hội hoa Phượng Đỏ lần thứ Nhất - Hải Phòng 2012 góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về thành phố, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong nhân dân. Tình trạng dạy thêm, học thêm từng bước được chấn chỉnh; quan tâm giải quyết quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên có chuyển biến tích cực.

Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 còn hạn chế là: tốc độ tăng trưởng GDP (+6,81%) thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước và so với kế hoạch (12,5 - 13%); chất lượng, hiệu quả giảm; thu ngân sách đạt thấp, một số quận, huyện gặp khó khăn trong cân đối thu, chi ngân sách. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng thấp (+6,3%); số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc thua lỗ, phá sản tăng đột biến.

Một số lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ, nhất là: chất lượng khám, chữa bệnh; tệ nạn xã hội, tội phạm sử dụng vũ khí nóng; ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản, tai nạn lao động, cháy nổ; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện còn chậm. Chương trình xây dựng nông thôn mới còn lúng túng cả về nhận thức, cách thức và nguồn lực thực hiện. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc quản lý và sử dụng đất đai, khiếu kiện về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là: kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa nghiêm, một số sở, ngành, địa phương thiếu chủ động và chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao. Chất lượng tham mưu của một số ngành chưa đạt yêu cầu, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, việc chủ động phối hợp vẫn là khâu yếu chậm được khắc phục. Trong chỉ đạo, điều hành một số địa phương, ngành còn chưa bám sát chương trình công tác, chưa xác định rõ công việc trọng tâm, trọng điểm, thiếu giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012

Không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012 Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra đạt mức cao nhất; các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm “Đô thị và an toàn giao thông”. Tập trung cao thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế - ngân sách

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường kịp thời, có hiệu quả. Phấn đấu tăng tối đa tổng sản phẩm trong nước (GDP). Rà soát các chỉ tiêu chủ yếu, tập trung cao cho các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, còn nhiều tiềm năng.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất phát triển; có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh, các dự án vốn FDI; tạo thuận lợi cho các dự án nhà máy KyOcera, sản xuất lốp xe Bridgestone sớm đưa vào hoạt động.

Đẩy mạnh chương trình khuyến mại, xuất khẩu, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn, tuyên truyền sâu rộng vận động thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, đầu cơ gây sốt giá ảo; bảo đảm chất lượng, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là gạo, thịt lợn, sữa, thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ động, thực vật và phân bón. Phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa thông qua cảng, thu hút khách du lịch.

Tập trung cao chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; chủ động dập tắt các ổ dịch cúm gia cầm; củng cố đê, kè, cống và tăng cường công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai tốt Chương trình quốc gia và Nghị quyết của HĐND thành phố về xây dựng nông thôn mới; chú trọng huy động nguồn lực thực hiện; hoàn thành bảo đảm chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới toàn bộ các xã. Phấn đấu hoàn thành 50% số tiêu chí nông thôn mới đối với 8 xã điểm; tập trung triển khai một số nhiệm vụ đột phá trong xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong sử dụng đất, chú trọng đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành Đề án thành lập Quỹ phát triển đất và Điều lệ quy chế hoạt động của quỹ.

Áp dụng các biện pháp tích cực nhất thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm nhiệm vụ thu chi. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách thành phố; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, tập trung chi lương, chi đảm bảo an sinh xã hội và một số công trình trọng điểm; rà soát, loại bỏ các loại phí bất hợp lý, trái quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Huy động mọi nguồn lực, chủ động huy động cao độ các nguồn vốn Trung ương, đẩy mạnh giải ngân, tiếp tục bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, các dự án phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần VII, các dự án chuẩn bị năm Du lịch quốc gia Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2013 tại Hải Phòng. Đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến đoạn 2A đường 356 vào ngày 02/9/2012; hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang dải trung tâm thành phố và việc sửa chữa, khôi phục cầu Bính, khởi công gói thầu số 06 dự án xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Sớm quy hoạch, khởi công công trình Tượng đài chiến thắng Cát Bi kịp hoàn thành dịp kỷ nịêm 60 năm chiến thắng Cát Bi - Điện Biên Phủ. Tăng cường xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút nguồn vốn FDI; tập trung cao cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các dự án mới sớm triển khai xây dựng và đi vào sản xuất.

2. Về thực hiện chủ đề năm “Đô thị và an toàn giao thông”

Tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tăng cường quản lý tại các vị trí giao cắt với đường sắt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; từng bước giải quyết tình trạng lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông.

Tập trung cao công tác quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung của thành phố, các điểm thu gom, xử lý rác nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng. Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt, đổi tên, kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

3. Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội; các nhiệm vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non; chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, lao động nữ, lao động mất việc từ các doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ. Thực hiện tốt việc quản lý người lao động nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng.

Tổ chức đúng quy định các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm, nhất là thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới các trường, cơ sở đào tạo và hệ thống các cơ sở văn hóa, điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí bảo đảm lành mạnh. Hoàn thành Quy chế dạy thêm và học thêm; tiếp tục triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, thu thêm trái quy định. Tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, chuẩn bị tích cực cho các hoạt động năm Du lịch quốc gia vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2013 tại Hải Phòng. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng. Chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc.

Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh; tăng cường áp dụng quy tắc ứng xử của cán bộ y tế bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể ở từng đơn vị; tiếp tục có giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục tình trạng quá tải ở một số bệnh viện. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình, hạn chế số người sinh con thứ 3, kiềm chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Chú trọng ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ cho nông dân; gắn kết nhà khoa học với doanh nghiệp và nông dân.

Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm và nhất là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm môi trường; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến 2020; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và tác phong công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; thực hành tiết kiệm chi phí hành chính. Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, phường trong công tác quản lý đô thị; Quyết định về tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân liên quan đến đất đai, khiếu kiện đông người; tăng cường đối thoại trực tiếp tại chỗ, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa phương; tích cực thực hiện các kết luận sau thanh tra, giám sát; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung xử lý điểm một số vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh biển với các biện pháp đồng bộ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trên các vùng biển đảo của thành phố. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chú trọng ngoại giao phục vụ kinh tế, mở rộng không gian kinh tế, nâng cao vị thế của thành phố.

6. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015, bảo đảm tính tích cực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2011(07/08/2012 - 15:53)
Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2020(07/08/2012 - 15:51)
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:48)
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:44)
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:41)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:39)
Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:33)
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng(07/08/2012 - 15:29)
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020(07/08/2012 - 15:24)
Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2012(07/08/2012 - 15:14)
Tin mới
Thường trực HĐND thành phố làm việc tại Sở Y tế
Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố
HĐND thành phố khóa XV tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)
Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XV
Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tiếp xúc kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020)
Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND về việc tán thành Đề án khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng
Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên
Nghị quyết số 04 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ số 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con
Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An