Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3001735
Khách trực tuyến : 352
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
19/12/2012 - 08:58

Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75 /TTr-UBND ngày 26 /11/2012 và Báo cáo số 222 /BC-UBND ngày 26/11/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012

Thực hiện Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2012 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức khác thường do khủng hoảng kinh tế thế giới nợ công ở Châu Âu; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng tăng cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; thành phố phải tập trung cao giải quyết một số vụ việc phát sinh.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo; với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng:

Tình hình thành phố cơ bản ổn định. Kinh tế nhiều lĩnh vực có tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,12%, gấp 1,56 lần mức tăng bình quân chung cả nước; một số lĩnh vực tăng trưởng khá: sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch; lạm phát từng bước được kiềm chế, sản xuất nông nghiệp được mùa, đạt năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay; chỉ đạo tốt phòng chống và khắc phục hiệu quả hậu quả cơn bão số 8; thu hút đầu tư nước ngoài đứng tốp đầu của cả nước, đạt 1.208,01 triệu USD, với các sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ thiết thực tạo tiền đề cho điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố.

Năm “Đô thị và An toàn giao thông” đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến mới trong công tác quản lý, phát triển đô thị, trật tự hè đường được cải thiện. Cải tạo, chỉnh trang dải trung tâm thành phố, hoàn thành sửa chữa cầu Bính, thông xe kỹ thuật đoạn 2A tuyến đường 356 và cầu Rào 2; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Văn hóa - xã hội đạt được kết quả tích cực; bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thành công Lễ hội hoa Phượng Đỏ lần thứ Nhất. Việc dạy thêm, thu thêm bước đầu được chấn chỉnh; tình trạng quá tải bệnh viện được khắc phục một bước. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục "một cửa" được tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân nhìn chung ổn định.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế đáng chú ý:

7/14 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội không hoàn thành kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chậm lại, một bộ phận doanh nghiệp hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản; thu ngân sách giảm so với cùng kỳ, hụt thu ngân sách lớn, một số địa phương mất cân đối thu - chi; nợ xây dựng cơ bản tăng cao; tiến độ một số công trình trọng điểm còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đô thị quá tải; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

Chất lượng khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên khoáng sản vẫn chưa chuyển biến mạnh mẽ. Việc dạy thêm, thu thêm sai quy định chậm khắc phục, còn gây bức xúc trong nhân dân. Cải cách hành chính nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn nông thôn còn chậm, thiếu nguồn lực. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc quản lý và sử dụng đất đai, khiếu kiện về đất đai. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn. Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng để lại hậu quả nặng nề, mất nhiều thời gian khắc phục.

Những tồn tại hạn chế trên có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan là: Ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức còn kém. Kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa nghiêm; việc xử lý sai phạm với người đứng đầu chưa quyết liệt; bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm chậm được khắc phục. Chất lượng tham mưu của một số ngành chưa đạt yêu cầu, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, việc phối hợp vẫn là khâu yếu. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của thành phố còn chậm.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2013

1. Về chủ đề năm

Quyết định chủ đề năm 2013 của thành phố là năm “Du lịch và Đô thị".

2. Mục tiêu

Đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển với tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, tạo đà cho phát triển với tốc độ cao trong những năm tiếp theo.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

a) Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP tăng từ 8,5 - 9,0% so với năm 2012, trong đó: nhóm ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4,6 - 4,8%; nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 6,0 - 6,6%; nhóm ngành dịch vụ tăng 10,9 - 11,36%.

(2) Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ: tương ứng: 9,3% - 37% - 53,7%.

(3) Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,9 - 6,1% so với năm 2012, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,0 - 5,2%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 8,5 - 8,7%;

(4) Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 6,5 - 7,5% so với năm 2012;

(5) Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,0 - 16,0% so với năm 2012;

(6) Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 40.000 tỷ đồng, tăng trên 4,58% so với năm 2012;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 51 triệu tấn, tăng trên 4,3% so với năm 2012;

(8) Thu ngân sách trên địa bàn 50.040,917 tỷ đồng, tăng 24,95% so với năm 2012, trong đó thu Hải quan 38.845 tỷ đồng, tăng 27,26%, thu nội địa 9.372 tỷ đồng, tăng 24,96%;

(9) Thu hút khoảng 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 11,09% so với năm 2012;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 10 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia.

b) Các chỉ tiêu xã hội

(11) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%;

(12) Giải quyết việc làm cho khoảng 5,1 vạn lượt người lao động, tăng 3% so với năm 2012; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%;

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,15 %.

(14). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 69,2%

c) Các chỉ tiêu môi trường

(15) Tỷ lệ nhân dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97 - 98%;

(16) Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt trên 95%.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Phát triển kinh tế và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Khẩn trương triển khai Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế thành phố; bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng 2025. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giải quyết tình trạng hàng tồn kho lớn, phát huy công suất thiết kế. Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Tích cực thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Chú trọng nâng cao chất lượng phân tích và dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội.

Cơ cấu lại một số ngành công nghiệp; từng bước phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật liệu, năng lượng, sản phẩm giá trị gia tăng cao, hướng về xuất khẩu; ưu tiên phát triển sản phẩm công nghiệp và dịch vụ chủ lực, chú trọng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; nhất là sản phẩm dựa vào cảng, biển; tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; tiếp tục quy hoạch, thành lập một số khu công nghiệp chuyên sâu, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ có giá trị tăng cao, tạo nhiều nguồn thu ngân sách và thu nhập dân cư. Chú trọng phát triển mạng lưới hạ tầng thương mại dịch vụ, xúc tiến mở rộng thị trường trong nước cho sản phẩm và dịch vụ của Hải Phòng, tập trung khai thác các địa bàn có tiềm năng, sức tiêu thụ lớn; gắn với xã hội hóa các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, độ sạch, an toàn; nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” thiết thực, hiệu quả cao; mở rộng diện tích lúa lai và diện tích gieo xạ gắn với thu hoạch bằng máy liên hp gặt đập. Tập trung huy động nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ưu tiên tập trung cao cho giải phóng mặt bằng; triển khai nhanh các dự án trọng điểm, các dự án lớn như: nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi; xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; khu đô thị - công nghiệp VSIP; Dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị.

b) Thực hiện tốt nội dung chủ đề năm “Du lịch”, nhất là các nội dung "Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

Tập trung cao chỉ đạo, điều hành phối hợp tốt với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia, đặc biệt là 2 sự kiện: Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Hồng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 2. Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mang đặc trưng liên vùng và Hải Phòng; hình thành các sản phẩm gắn nhãn “Sản phẩm đặc biệt Năm Du lịch quốc gia 2013”.

Chủ động đẩy mạnh xúc tiến, hợp tác quốc tế về du lịch với các thị trường tiềm năng, trong đó có các thành phố kết nghĩa với Hải Phòng, các tổ chức, diễn đàn quốc tế tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Tiếp tục chỉnh trang, cải tạo đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố và các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà; sớm hoàn thành một số công trình phục vụ du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối với các khu du lịch, các công trình văn hóa.

Hoàn thành quy hoạch phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Hoàn thành hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà - Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới.

c) Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước 2013

Triển khai thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm; tăng cường chỉ đạo thu nợ thuế, chống thất thu, thất thoát các nguồn thu; quản lý chặt chẽ, đôn đốc kịp thời thu các khoản được giãn nộp ngay khi đến hạn. Đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch đã phê duyệt, kịp thời điều chỉnh các phí, lệ phí theo quy định.

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, ưu tiên cho chi lương, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giãn hoãn các khoản chi chưa thật cần thiết, cấp bách. Các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp chống thất thu, tiết kiệm chi ngân sách. Tăng cường quản lý chặt chẽ đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt tiến độ đầu tư, đầu tư tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư; kiểm soát chặt chẽ quy trình, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Ưu tiên bố trí ngân sách trả nợ giảm khoảng 30% số nợ xây dựng cơ bản của các cấp.

d) Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ theo Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển trường học, bệnh viện, cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí. Kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết các vấn đề gây bức xúc như: chất lượng khám, chữa bệnh và y đức trong các cơ sở y tế công lập; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng dạy thêm, thu thêm trái quy định; lãng phí trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, tệ nạn mê tín, dị đoan; tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện các chỉ tiêu về dân số, giảm số người sinh con thứ 3 trở lên. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm tự nguyện, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm nông, lâm, ngư nghiệp.

Chủ động cao độ huy động các nguồn lực chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014; chú trọng chuẩn bị tốt đội ngũ vận động viên thành tích cao.

e) Tăng cường quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nội dung chủ đề năm “Đô thị”.

Thực hiện quản lý và phát triển đô thị theo Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659 /QĐ-TTg ngày 07/11/2012 và các nghị quyết liên quan của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị; tiến hành rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng quy định.

Đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; ngăn chặn việc khai thác trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên, thiên nhiên. Công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Thực hiện và lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược phát triển bền vững, Chiến lược tăng trưởng xanh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

f) Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện tốt cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục triển khai cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến 2020 theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ phục vụ của đội ngũ công chức và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền, kiện toàn tổ chức một số sở, ngành, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới giám sát, kiểm tra, thanh tra bảo đảm thực chất của bộ phận “một cửa” tại các cấp, ngành.

Hoàn thành việc cấp chứng chỉ và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại 100% Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, sở, ngành; triển khai xây dựng và áp dụng cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Chú trọng thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đồng bộ, hiệu quả; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác tố tụng, t­ư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. Tăng cường giám sát, quản lý nhà nước trong các hoạt động liên quan đến công tác luật sư, giám định tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, khiếu kiện đông người kéo dài; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

g) Đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại

Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện Đề án thế trận an ninh nhân dân ở Hải Phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh trên các vùng biển, đảo của thành phố. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, có chiều sâu với các đối tác quan trọng, tăng cường vận động kiều bào hướng về quê hương, đầu tư xây dựng thành phố theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố. Tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút vốn đầu tư nước ngoài; kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, giáo dục, du lịch tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có tiềm năng.

Điều 3. Về danh mục các dự án, công trình trọng điểm năm 2013

Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị thông qua 11 công trình, dự án, công trình trọng điểm năm 2013 (có danh mục kèm theo).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/12/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành
Danh mục kèm theo: Danhmuc-duantrongdiem.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:15)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:13)
Nghị quyết số 13 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013(19/12/2012 - 09:11)
Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số điểm Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của HĐND thành phố về mức phụ cấp đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:09)
Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:06)
Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND về lựa chọn biểu trưng hoa của thành phố Hải Phòng(19/12/2012 - 09:04)
Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013 (19/12/2012 - 09:02)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013(19/12/2012 - 09:00)
Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2013(19/12/2012 - 08:58)
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025(19/12/2012 - 08:55)
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)