Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3599731
Khách trực tuyến : 245
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
09/08/2013 - 17:58

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44 /TTr-UBND ngày 12/7/2013 và Báo cáo số 130 /BC-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2013

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Sáu tháng đầu năm, thành phố tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tổng cầu xã hội giảm, hàng tồn kho vẫn còn cao; thị trường bất động sản chưa được cải thiện; tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết, dư nợ tín dụng giảm, doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, thành phố phải tập trung giải quyết, chỉ đạo nhiều công việc lớn, phức tạp.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường giám sát, điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả; cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân khắc phục khó khăn, thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2013:

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì được tăng trưởng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,7% so với cùng kỳ. Một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: xuất khẩu tăng 14,12%; số lượng khách du lịch tăng 8,48%; thu ngân sách nhà nước tăng 19%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa; sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng từ tháng 2 cho đến nay, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Đã khởi công 02 dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược quan trọng là dự án xây dựng, mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và dự án hai bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án được tập trung đẩy mạnh.

Văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Chủ đề năm “Du lịch và Đô thị” được triển khai chủ động, đạt kết quả thiết thực. Thành phố đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng và Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 - Hải Phòng 2013 tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân, góp phần xây dựng, quảng bá hiệu quả hình ảnh, nâng cao vị thế của thành phố, tạo động lực để phát triển du lịch. Công tác quản lý và phát triển đô thị, trật tự hè đường có chuyển biến rõ trên một số mặt.

Nhiệm vụ quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế gia tăng tội phạm, trật tự an toàn giao thông có bước tiến bộ; cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố còn một số tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt thấp nhất trong khoảng 10 năm gần đây và thấp hơn nhiều so với kế hoạch năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tuy có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp hơn so với mục tiêu. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách trên địa bàn; sản lượng hàng hóa qua cảng giảm so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về đơn hàng, thị trường tiêu thụ. Kết quả tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế chiếm tỷ lệ cao, nhiều doanh nghiệp mất khả năng tiếp cận với tín dụng.

Vấn đề điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững tuy được quan tâm thực hiện, song kết quả chưa rõ nét.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho tổ chức, cá nhân đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra.

Chất lượng khám chữa bệnh chuyển biến chưa nhiều, khả năng đáp ứng và chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế công lập còn hạn chế; số người sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục tăng. Số lao động được giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ, số người đăng ký thất nghiệp ở mức cao. Thu hút các nguồn lực cho bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều cố gắng, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là việc khiếu kiện về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; một số địa phương chưa quyết liệt, chủ động, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; kết quả thực hiện kiềm chế tai nạn giao thông còn chưa vững chắc.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Kỷ cương, kỷ luật công vụ còn chưa nghiêm, một số sở, ngành, địa phương thiếu chủ động và chậm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số ngành chưa đạt yêu cầu, còn đùn đẩy trách nhiệm; tham mưu một số việc mới, việc khó hoặc các việc đòi hỏi hoàn thành trong thời gian ngắn còn lúng túng, hạn chế; công tác chủ động phối hợp vẫn là khâu yếu. Một bộ phận cán bộ, công chức trách nhiệm công vụ chưa cao, chưa chủ động, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, chưa đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả, còn đùn đẩy, né tránh, nặng về thủ tục, văn bản.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; các nội dung của chủ đề năm “Du lịch và Đô thị”. Tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, tận dụng thời cơ, có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; năm 2013 Hội đồng nhân dân thành phố đề ra và tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp của Chính phủ và thành phố tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nợ xấu, tài sản thế chấp, hỗ trợ phát triển thị trường; các biện pháp quản lý giá cả, thị trường, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, Tuần khuyến mại và Tháng khuyến mại Hải Phòng năm 2013. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất nông nghiệp, triển khai thêm nhiều mô hình cơ giới hóa sản xuất sạch, an toàn; vùng sản xuất tập trung trong nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng trang trại, gia trại. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản; phấn đấu hoàn thành xây dựng 03 xã nông thôn mới (đạt cả 19 tiêu chí) trong năm 2013.

Tập trung cao công tác thu ngân sách nhà nước, nhất là chú trọng tích cực tổ chức thu đối với những khoản thu còn tiềm năng; các khoản nợ đọng; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giãn, hoãn các khoản chi mua sắm, sửa chữa, các chương trình, đề án đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013. Phấn đấu giảm nợ xây dựng cơ bản theo quy định.

Sửa đổi kịp thời các cơ chế, chính sách liên quan nhằm tăng cường thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các khu công nghiệp. Khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phối hợp chuẩn bị tốt để sớm khởi công các dự án: Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, Khu nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Gấp rút xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền và Trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu môn bắn súng, bắn cung phục vụ đăng cai 02 môn trên tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014.

2. Thực hiện đồng bộ các nội dung năm chủ đề “Du lịch và Đô thị”, tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước diễn ra trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục thực hiện chương trình Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chọn Hoa Phượng đỏ là biểu trưng hoa của thành phố. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hoạt động thẩm định của UNESCO đối với Hồ sơ trình công nhận quần đảo Cát Bà-Long Châu là di sản thiên nhiên thế giới.

Thực hiện đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo mới cho các đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng, phát triển đô thị; đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đô thị; ban hành Điều lệ các quy định thuộc thẩm quyền về quản lý đô thị, nhất là sớm ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và quản lý nhà ở; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, giám sát việc xây dựng. Tích cực giải quyết tình trạng úng lụt tại đô thị. Tập trung triển khai các giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, hiệu quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

3. Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội

Triển khai thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020; về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, đặc biệt là về thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; có biện pháp xử lý các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động.

Tích cực giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo. Triển khai các chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non theo hướng dẫn của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Nội vụ. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; duy trì tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa, nhất là tại các trung tâm văn hóa lớn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các đoàn nghệ thuật, thực hiện giảm thu dịch vụ văn hóa cho các đoàn trên. Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VII - 2013. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014. Triển khai thực hiện thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể; nâng chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng dược phẩm; duy trì, ổn định mức sinh; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh.

Kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết các vấn đề gây bức xúc về khám chữa bệnh như: quá tải cục bộ, chất lượng khám, chữa bệnh và y đức, tình trạng lạm dụng xét nghiệm, thuốc giá cao trong các cơ sở y tế công lập; hoạt động y tế tư nhân có yếu tố nước ngoài; bảo đảm các quy định của ngành y tế. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, thu thêm trái quy định trong giáo dục đào tạo; lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín, dị đoan. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo

Đẩy mạnh, nâng hiệu quả cải cách hành chính: Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước các cấp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tập trung thực hiện các quy định công khai, minh bạch trên các lĩnh vực.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; phấn đấu giảm ít nhất 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình trên không, trên biển, nội địa. Sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng không gian kinh tế của thành phố.

6. Về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thực hiện tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp thu các định hướng chỉ đạo để nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 bảo đảm tính tích cực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố kịp thời trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố giúp Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định các khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ y tế, chế độ chi công tác phổ biến pháp luật thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình trong thời gian giữa hai kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2013.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, vận động để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về thu phí vệ sinh trên địa bàn nông thôn thuộc thành phố Hải Phòng (06/09/2013 - 15:53)
Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2013(09/08/2013 - 17:58)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011(09/08/2013 - 17:51)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (09/08/2013 - 17:48)
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:44)
Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(09/08/2013 - 17:38)
Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:30)
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020(09/08/2013 - 17:26)
Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/08/2013 - 13:49)
Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô(09/08/2013 - 11:25)
Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về phí qua các phà: Dương Áo, Lại Xuân, Quang Thanh, Bính và cầu phao Hàn(09/08/2013 - 11:20)
Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài(09/08/2013 - 11:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Phát biểu của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 08/12, Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI
Đặt tên đường, phố, công trình công cộng là nguyện vọng của nhân dân
Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tại Khu Công nghiệp DEEP C và Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nguyên là lãnh đạo chủ chốt thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là đại diện hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
Dự thảo nghị quyết, đề án bám sát lộ trình tinh giản biên chế của thành phố
Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Ủy ban MTTQVN thành phố
Khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đề án tóm tắt Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XVI
Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc mừng nhà giáo tiêu biểu tại huyện Thuỷ Nguyên