Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994654
Khách trực tuyến : 121
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
23/12/2013 - 15:30

Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 22/11/2013 và Đề án số 8761 /ĐA-UBND ngày 22/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đặt tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn các quận Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đặt tên 16 đường, 14 phố trên địa bàn các quận: Hải An, Đồ Sơn, Kiến An; kéo dài 01 phố đã đặt tên thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Các sở, ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận: Hải An, Đồ Sơn, Kiến An tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường, phố và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa tên các đường, phố.

Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng chủ động nghiên cứu hình thành ngân hàng tên đường phố theo đúng quy định của pháp luật; các sở, ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục nghiên cứu việc đặt tên, đổi tên một số đường, phố trên địa bàn thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

PHỤ LỤC TÊN ĐƯỜNG, PHỐ

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN HẢI AN, ĐỒ SƠN, KIẾN AN

(Kèm theo Nghị quyết số27/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ:

I. QUẬN HẢI AN (11 PHỐ):

* Phường Đằng Lâm (04 phố):

1. Phố Lực Hành:

Điểm đầu: từ nhà số 180 đường Trung Hành (đoạn giáp sân vận động phường Đằng Lâm). Điểm cuối: đến nhà số 50 phố Lực Hành (tiếp giáp Nhà thờ Thư Trung). Phố dài 600m, rộng 10m.

2. Phố Kiều Sơn:

Điểm đầu: từ số nhà 77 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm cuối: đến nhà số 17 phố Kiều Sơn. Phố dài 600m, rộng 7m.

3. Phố Bến Láng:

Điểm đầu: từ nhà số 01 đường Trung Lực. Điểm cuối: đến nhà số 205 phố Bến Láng (tiếp giáp lô 16 mở rộng Dự án Ngã 5 - Sân bay Cát Bi). Phố dài 330m, rộng 9m.

4. Phố Nguyễn Đồn:

Điểm đầu: từ nhà số 171 đường Trung Lực. Điểm cuối: đến nhà số 142 đường Trung Hành. Phố dài 410m, rộng 6m.

* Phường Đằng Hải (05 phố):

5. Phố Bảo Phúc:

Điểm đầu: từ nhà số 5 phố Lũng Bắc (gần chùa Bảo Phúc). Điểm cuối: tiếp giáp mương An Kim Hải. Phố dài 500m, rộng 7,5m.

6. Phố Đoàn Kết:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với phố Hạ Lũng (cạnh Trường Mầm non Đằng Hải). Điểm cuối: đến số nhà 02 phố Đoàn Kết. Phố dài 500m, rộng 7,5m.

7. Phố Tiền Phong:

Điểm đầu: từ ngã ba thứ hai tiếp giáp với phố Hạ Lũng. Điểm cuối: đến mương kè cuối Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải. Phố dài 920m, rộng 7,5m.

8. Phố Mai Trung Thứ:

Điểm đầu: từ cầu nhân dân quen gọi là cầu ông Nom, Lũng Đông. Điểm cuối: đến cầu nghĩa trang Đồng Miếu, Lũng Đông. Phố dài 1.000m, rộng 7,5m - 8,0m.

9. Phố Trần Hoàn:

Điểm đầu: từ đường Lê Hồng Phong (cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hải An). Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Đằng Hải. Phố dài 500m, rộng 25m.

* Phường Cát Bi (01 phố):

10. Phố Nguyễn Khoa Dục:

Điểm đầu: từ ngõ số 76 đường Ngô Gia Tự. Điểm cuối: đến đường Cát Bi. Phố dài 200m, rộng 9m.

* Phường Tràng Cát (01 phố):

11. Phố Cát Khê:

Điểm đầu: từ đường Thành Tô. Điểm cuối: đến đường nhân dân quen gọi là đường Nhà Mạc. Phố dài 760m, rộng 7,5m.

II. QUẬN ĐỒ SƠN (12 ĐƯỜNG, 01 PHỐ):

* Phường Bàng La (03 đường, 01 phố):

1. Đường Ấp Bắc:

Điểm đầu: từ đường nhân dân quen gọi là đường Bàng La (đối diện cổng Trường Tiểu học Bàng La). Điểm cuối: đến Đê biển II. Đường dài 774m, rộng 3,5m - 4,5m.

2. Phố Nguyễn Văn Thức:

Điểm đầu: từ cổng làng Tiểu Bàng xưa. Điểm cuối: đến Bưu điện Bàng La. Phố dài 469m, rộng 4,5m.

3. Đường Đại Thắng:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giáp phố Nguyễn Văn Thức. Điểm cuối: đến Đê biển II. Đường dài 1.092m, rộng 3,5m.

4. Đường Đại Phong:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giáp với đường nhân dân quen gọi là đường Bàng La. Điểm cuối: đến Đê biển II. Đường dài 1.200m, rộng 3,5m.

* Phường Minh Đức (04 đường):

5. Đường Minh Tiến:

Điểm đầu: từ ngã ba Minh Tiến, nơi tiếp giáp với đường Bình Minh. Điểm cuối: đến đường 403. Đường dài 1.525m, rộng 3,5m.

6. Đường Nghĩa Phương:

Điểm đầu: từ Nhà văn hóa của Tổ dân phố Đề Thám. Điểm cuối: đến ngã ba tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 2.226m, rộng 4,5m.

7. Đường Thượng Đức:

Điểm đầu: từ tiếp giáp đường nhân dân quen gọi là đường Minh Đức. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 1.701m, rộng 3,5m.

8. Đường Đức Thắng:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giáp đường Thượng Đức. Điểm cuối: đến ngã ba tiếp giáp với đường nhân dân quen gọi là Hợp Đức. Đường dài 525m, rộng 3,5m.

* Phường Hợp Đức (05 đường):

9. Đường Bình Minh:

Điểm đầu: từ ngã ba điểm Bưu điện - Văn hóa phường Hợp Đức. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường liên thôn Kính Trực, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Đường dài 976m, rộng 6m.

10. Đường Trung Nghĩa:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với sông Lai. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 2.268 m, rộng 3,5m.

11. Đường Trần Minh Thắng:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với Gồ Găng. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 807m, rộng 4,5m.

12. Đường Quý Kim:

Điểm đầu: từ trạm bơm Kim Đức. Điểm cuối: đến đường Trung Nghĩa. Đường dài 1.120m, rộng 3,5m.

13. Đường Đức Hậu:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với đường Trung Nghĩa. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường nhân dân quen gọi là đường Hợp Đức. Đường dài 630m, rộng 6m.

III. QUẬN KIẾN AN (04 ĐƯỜNG, 02 PHỐ):

* Phường Nam Sơn (01 đường):

1. Đường Đông Chấn:

Điểm đầu: từ ngã 4 đường Chiêu Chinh (nơi có biển hiệu chùa Đông Chấn). Điểm cuối: đến ngã 3 đình Lệ Tảo. Đường dài 1.700m, rộng 6m.

* Phường Phù Liễn (01 đường):

2. Đường Tr­¬ng Đồng Tử:

Điểm đầu: từ nhà số 237 đường Trần Tất Văn. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Vụ Sơn. Đường dài 1.000m, rộng từ 3,5m - 4,5m.

* Phường Văn Đẩu (02 đường):

3. Đường Xuân Biều:

Điểm đầu: tiếp giáp với đường 355. Điểm cuối: tiếp giáp với đường mới mở (chưa được đặt tên) thuộc địa bàn 02 Tổ dân phố Đẩu Sơn 3 và Đẩu Sơn 5. Đường dài 600m, rộng 3,5m.

4. Đường Quyết Tiến:

Điểm đầu: từ ngõ 469 đường Nguyễn Lương Bằng. Điểm cuối: đến đường Trần Nhội. Đường dài 800m, rộng 5,5m.

* Phường Trần Thành Ngọ (01 phố):

5. Phố Đông Sơn:

Điểm đầu: từ cổng Trường mầm non Bắc Sơn. Điểm cuối: đến ngã 3 doanh trại quân đội Quân khu III. Phố dài 430m, rộng 3,5m.

* Phường Quán Trữ (01 phố):

6. Phố Quý Minh.

Điểm đầu: từ nhà số 72 đường Đồng Hoà. Điểm cuối: đến ngã 3 có biển số nhà 199 thuộc đường nhân dân quen gọi là đường Đất Đỏ. Phố dài 800m, rộng 5,5m.

B. KÉO DÀI ĐƯỜNG, PHỐ:

Kéo dài phố Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An: Điểm đầu từ ngã 3 tiếp giáp với Trường Mầm non phường Đằng Hải (cuối phố Đoàn Kết) đến Trụ sở Bảo hiểm Xã hội quận Hải An. Tổng chiều dài của phố sau khi kéo dài là 770m; trong đó: Đoạn từ ngã 3 tiếp giáp với Trường Mầm non phường Đằng Hải (cuối phố Đoàn Kết) đến tiếp giáp với Khu dân cư số 5 Hạ Lũng và Trung tâm hành chính quận Hải An dài 550m, rộng 7m (phố Hạ Lũng cũ); đoạn phố đề nghị kéo dài từ tiếp giáp với Khu dân cư số 5 Hạ Lũng và Trung tâm hành chính quận Hải An đến Trụ sở Bảo hiểm Xã hội quận Hải An dài 220m, rộng 7,5m./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014 (23/12/2013 - 16:37)
Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(23/12/2013 - 16:28)
Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012(23/12/2013 - 16:23)
Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 (23/12/2013 - 16:20)
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (23/12/2013 - 16:12)
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến 2025 (23/12/2013 - 16:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020(23/12/2013 - 15:58)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về việc cho ý kiến về danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án(23/12/2013 - 15:49)
Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014(23/12/2013 - 15:41)
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng hai năm (2014 - 2015)(23/12/2013 - 15:36)
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/12/2013 - 15:30)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014(23/12/2013 - 15:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025