Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3003128
Khách trực tuyến : 97
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
28/07/2014 - 16:11

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2014

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 04/7/2014 và Báo cáo số 97 /BC-UBND ngày 04/7/2014 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2014

HĐND thành phố cơ bản tán thành báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2014 và tập trung đánh giá một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay, gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Một số ngành, lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ như: sản lượng hàng hoá qua cảng, kim ngạch xuất khẩu, khách du lịch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng” được triển khai chủ động, đạt kết quả tích cực, mô hình tăng trưởng từng bước được điều chỉnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các dự án hạ tầng chiến lược được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, 20 năm liên tục có học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh. Tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà. An sinh xã hội được đảm bảo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả.

An ninh chính trị thành phố ổn định, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, mới có 04 trong số 16 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 đạt ở mức trên 50% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chậm dần, ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Một số ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, mũi nhọn của thành phố chưa phục hồi, giảm so với cùng kỳ. Chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng mã số thuế lớn (47%). Thu ngân sách một số địa phương chưa đạt kế hoạch, một số nguồn thu ngân sách, nhất là thu từ đất, phí, lệ phí chưa được thực hiện tốt; nợ xây dựng cơ bản còn ở mức cao. Khu vực nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Tiến độ triển khai một số dự án chậm do khó khăn trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư. Quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản và quy hoạch đô thị còn bất cập, chưa đáp ứng tốt yêu cầu.

Chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế; tình trạng mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh ở mức cao; số người sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục tăng.

Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp, nhất là việc khiếu kiện về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn xảy ra ở một số cơ quan, lĩnh vực. Một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ chưa thực sự tận tụy, công tâm, thạo việc; thiếu nỗ lực, sáng tạo; còn đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó tập trung cao đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm.

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”

Triển khai Kế hoạch hành động của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Tập trung các nguồn lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030. Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng cuối năm đạt trên 46.476,7 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho một số dự án sản xuất công nghiệp lớn sớm đi vào hoạt động ổn định, phát huy cao công suất; duy trì tốc độ tăng trưởng cao của công nghiệp. Làm tốt hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Khẩn trương xử lý tình trạng ách tắc giao thông, ùn tắc hàng hóa tại các cảng. Phấn đấu 6 tháng cuối năm kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.954,1 triệu USD, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 24 triệu tấn. Động viên, khuyến khích các chủ đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại thành phố. Thực hiện tốt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 đảm bảo đúng mục tiêu cổ phần hóa; chủ động phối hợp thực hiện tái cơ cấu các đơn vị thuộc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2014, tăng cường thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; chú trọng khôi phục chăn nuôi, phát triển các mô hình trang trại, gia trại, vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn gắn với cơ giới hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển xanh và xây dựng thương hiệu sản phẩm; quản lý tốt chuỗi giá trị nông sản. Quan tâm làm tốt công tác thông tin, cảnh báo bảo đảm an toàn hoạt động nghề cá; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển đánh bắt xa bờ. Tập trung nguồn lực đảm bảo hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác xúc tiến thị trường, đưa nông sản Hải Phòng vào hệ thống siêu thị. Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố; chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Phấn đấu 6 tháng cuối năm giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 7.641,8 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực khai thác, đánh bắt hải sản, khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, ngư trường truyền thống.

2. Tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn FDI, ODA. Phấn đấu 6 tháng cuối năm huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 27.487,6 tỷ đồng. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về tài chính, đầu tư theo Thông báo Kết luận số 72 của Bộ Chính trị đã đề ra. Tích cực kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ cho thành phố được hưởng tỷ lệ ngân sách phù hợp với nguồn thu hải quan để tái đầu tư cơ sở hạ tầng. Phấn đấu vượt thu nội địa từ 2% dự toán được giao trở lên. Triển khai thực hiện Đề án phát hành trái phiếu địa phương giai đoạn 2015 - 2020.

Tập trung cao cho công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống nợ đọng, rà soát, xử lý các khoản nợ đọng thuế, nợ đọng tiền đất. Tích cực đấu giá quyền sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đảm bảo sát giá thị trường tạo nguồn vốn tập trung đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm và hạ tầng thiết yếu ở các địa phương.

Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, chủ động nguồn ngân sách để kịp thời phòng chống thiên tai, dịch bệnh và triển khai các chính sách an sinh xã hội; phấn đấu giảm nợ xây dựng cơ bản theo quy định.

3. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

Quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình lớn và trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, quyết định đến sự phát triển của thành phố như: cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng; cải tạo, nâng cấp sân bay quốc tế Cát Bi; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020”, khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết các quận, quy hoạch vùng, các huyện theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025; kế hoạch phát động và triển khai phong trào “Xây dựng Hải Phòng xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn”. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và quy hoạch các nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản; thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Chương trình phát triển nhà ở xã hội. Triển khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo mới cho các đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố.

Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015 và 2020 theo Thông báo kết luận số 167-TB/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Triển khai nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Đặc biệt, coi trọng quản lý bảo vệ môi trường các hồ điều hòa, các sông, kênh mương, nguồn nước ngọt trên địa bàn thành phố. Triển khai thi hành các luật mới, nhất là Luật Đất đai, Luật Xây dựng: Ban hành các văn bản thi hành Luật thuộc thẩm quyền của thành phố; kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai. Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 của các quận, huyện còn lại; rà soát, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý đất nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch khu vực hoạt động khoáng sản và khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố. Hoàn thành Đề án quản lý và khai thác tài nguyên nước; Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 – 2020. Phấn đấu tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 97%, tỷ lệ nhân dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

4. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và thành phố trong năm 2015. Tổ chức các môn thi đấu còn lại trong Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VII; tập trung cao cho công tác xây dựng lực lượng và thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII đạt kết quả cao nhất. Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu thu hút trên 2,8 triệu lượt khách du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

Triển khai Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015; xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh về dạy nghề, hoàn thành Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh; các hoạt động thanh, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác khám, chữa bệnh; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm quá tải bệnh viện; duy trì, ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính. Tích cực triển khai đồng bộ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ. Kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2014. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với gia đình sỹ quan, chiến sỹ bảo vệ biển, đảo xa. Tập trung giải quyết xác nhận, công nhận người có công với cách mạng. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và rà soát việc thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Phát huy hiệu quả của Sàn giao dịch việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phấn đấu 6 tháng cuối năm giải quyết việc làm cho trên 2,57 vạn lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2,33%.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cao, nhất là của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Hướng trọng tâm công tác về cơ sở, phát hiện vấn đề, xử lý khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, ngay từ khi phát sinh.

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố năm 2014. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Triển khai các Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trên địa bàn thành phố. Tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt các công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.

Tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài; tăng cường công tác thanh tra và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh thành điểm nóng; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt các lực lượng nắm chắc tình hình trên không, trên biển, nội địa, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nhất là tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II/2014, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, an toàn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế.

7. Về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Nâng cao chất lượng dự báo và có các giải pháp chủ động đối phó với diễn biến bất thường tác động đến phát triển kinh tế - xã hội có thể xảy ra. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 bảo đảm tính tích cực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố, gắn với rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Chuẩn bị tốt và kịp thời triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Giao Thường trực HĐND thành phố; các Ban của HĐND, các đại biểu, các Tổ đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Nguyễn Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)