Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2997265
Khách trực tuyến : 39
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/12/2014 - 08:06

Nghị quyết số 35 /NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XIV về Chương trình giám sát của HĐND thành phố hàng năm;

Xét Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 28/11/2014 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2015 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2015 như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND thành phố:

1.1. Xem xét báo cáo hoạt động của Thư­­­ờng trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, UBND thành phố và báo cáo của UBND các cấp; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2015.

1.2. Xem xét báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri quan tâm và đại biểu HĐND thành phố nêu ra tại các kỳ họp HĐND thành phố.

1.3. Thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn.

1.4. Xem xét việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, kiến nghị qua chất vấn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.5. Xem xét báo cáo kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND thành phố đối với những vấn đề được HĐND thành phố ủy quyền giữa hai kỳ họp.

1.6. Xem xét Báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề đã ban hành của HĐND thành phố: về chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ nguồn nước ngọt; cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị, nông thôn; về phát triển du lịch; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao; giao thông công cộng bằng xe buýt.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp:

2.1. Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do UBND các cấp ban hành, xem xét các báo cáo, quyết định, chỉ thị giữa hai kỳ họp của UBND thành phố, của các sở, ngành, UBND các huyện, quận ban hành.

2.2. Giám sát chuyên đề đối với các cấp, các ngành, đơn vị; tập trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm sau:

- Việc thực hiện chủ đề năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm năm 2015.

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị, chỉnh trang, cải tạo đô thị cũ theo hướng văn minh, hiện đại; quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - xã hội.

- Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND thành phố; thực hiện các kết luận giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố.

- Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm như: ô nhiễm môi trường, nợ đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; việc triển khai chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch....

- Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho lao động nông thôn, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo...).

- Việc thực hiện một số nghị quyết chuyên đề lớn của HĐND thành phố về: chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ nguồn nước ngọt; cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị, nông thôn; phát triển du lịch; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao...

2.3. Giám sát đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015; quản lý tài sản công; nợ đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước.

- Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra.

- Cấp phép, quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai (đất bãi bồi ven sông, ven biển, quỹ đất trồng lúa...), bảo vệ nguồn nước...

- Tình hình sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đầu tư kinh doanh phát triển nhà, các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn thành phố.

- Việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân khi bị thu hồi đất.

- Lập, quản lý và thực hiện quy hoạch.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường; ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thu gom, xử lý rác thải...

- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước và thành phố nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng trong doanh nghiệp.

- Công tác thu phí bảo trì đường bộ.

- Công tác phòng chống thiên tai.

- Thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về kinh tế - ngân sách, về phát triển cảng xanh, du lịch, thủy sản, nông nghiệp...

2.4. Giám sát đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Lĩnh vực giáo dục:

+ Công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị cho năm học mới.

+ Công tác quản lý dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong nhà trường.

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện.

+ Công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: các cơ sở đào tạo liên kết trong và ngoài nước, các Trung tâm ngoại ngữ có giáo viên người nước ngoài.

- Lĩnh vực y tế:

+ Việc thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ.

+ Công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập, hành nghề y dược tư nhân.

+ Công tác quản lý nhà nước đối với việc cung ứng thuốc chữa bệnh và các sản phẩm thực phẩm chức năng.

+ Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS.

+ Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Lĩnh vực văn hóa- thể thao - du lịch:

+ Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân, gắn với việc bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa.

+ Hoạt động của các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa ở quận, huyện; hoạt động của các cơ sở dịch vụ văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi thành phố.

+ Việc thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

+ Việc triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước gắn với tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2015.

+ Việc thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội:

+ Công tác đào tạo nghề và chất lượng sau đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố.

+ Việc thực hiện chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

+ Công tác quản lý nhà nước và tình tình hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp.

+ Việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động và các chính sách hỗ trợ khác cho người lao động tại các doanh nghiệp.

+ Công tác quản lý nhà nước và việc cấp phép hoạt động đối với người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

+ Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Một số nội dung khác:

+ Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng trên địa bàn thành phố.

+ Thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

+ Việc thực hiện một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố và một số vấn đề bức xúc, phát sinh được cử tri quan tâm.

2.5. Giám sát đối với lĩnh vực pháp chế:

- Xây dựng chính quyền:

+ Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp ở các địa phương, đơn vị; tiêu chuẩn đầu vào của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế; tiêu chuẩn đầu vào của cán bộ xã, phường, thị trấn; việc thi tuyển công chức và các chức danh lãnh đạo.

+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

+ Công tác cải cách hành chính theo quy định của Bộ chỉ số CCHC quy định, giám sát việc xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

+ Thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về: số lượng, mức phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã, phường, thôn, tổ dân phố và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội:

+ Việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

+ Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; việc thực hiện chế độ tạm hoãn, tạm miễn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quản lý nguồn dự bị động viên, thủ tục di chuyển, tiếp nhận quân dự bị trở lại địa phương sau khi học xong đại học, cao đẳng, trung cấp.

+ Công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố hóa chất, khí đốt; hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

+ Công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trật tự đô thị; giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông,

- Công tác thực thi pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp:

+ Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố của Viện Kiểm sát nhân dân.

+ Công tác điều tra, truy tố của công an;

+ Công tác xét xử của Tòa án nhân dân; công tác thi hành án dân sự và công tác cải cách tư pháp, bổ trợ pháp lý...

+ Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các kiến nghị của cử tri;

+ Hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính; công tác hòa giải ở cơ sở; hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp: Đoàn Luật sư thành phố, các cơ quan giám định tư pháp thành phố;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Triển khai, tập huấn nội dung của Hiến pháp năm 2013, các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2014 - 2015.

+ Công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực HĐND thành phố phân công, điều hòa các Ban HĐND thành phố, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/12/2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Dương Anh Điền

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng(22/12/2014 - 09:03)
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về việc thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (22/12/2014 - 09:00)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:53)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 08:50)
Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:43)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(22/12/2014 - 08:37)
Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) (22/12/2014 - 08:34)
Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:31)
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015 (22/12/2014 - 08:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 08:18)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(22/12/2014 - 08:13)
Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:09)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn