Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 2994723
Khách trực tuyến : 122
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
22/12/2014 - 09:03

Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT, ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg, ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn 2050;

Sau khi xem xét Tờ trình số 76/TTr-UBND và Đề án số 9479/ĐA-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 06/12/2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường Đồng Tiến và Nam Sơn thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính, giảm 730,27 ha diện tích tự nhiên của huyện An Dương (trong đó, toàn bộ diện tích của xã Nam Sơn là 391,91 ha; một phần xã An Đồng gồm các thôn: An Dương, Cái Tắt, Trang Quan, Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Trang, cụm dân cư Đường 208 và xóm Trại thuộc thôn Vĩnh Khê, diện tích 338,36 ha); để tăng diện tích tự nhiên cho quận Hồng Bàng là 730,27 ha (có tọa độ kèm theo).

2. Thành lập hai phường mới thuộc quận Hồng Bàng

a) Thành lập phường Đồng Tiến

- Thành lập phường Đồng Tiến thuộc quận Hồng Bàng với diện tích 338,36 ha, trên cơ sở điều chuyển một phần diện tích tự nhiên của xã An Đồng và toàn bộ số nhân khẩu của các thôn: An Dương, Cái Tắt, Trang Quan, Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Trang, cụm dân cư Đường 208 và xóm Trại thuộc thôn Vĩnh Khê.

- Địa giới hành chính phường Đồng Tiến: Phía Bắc giáp với phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; phía Đông giáp với phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng và phường Lam Sơn, quận Lê Chân; phía Nam giáp với phường Lãm Hà, quận Kiến An và xã Đồng Thái, huyện An Dương; phía Tây giáp với xã Đồng Thái và xã An Đồng huyện An Dương.

- Tọa độ các mốc địa giới hành chính và điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính phường Đồng Tiến được xác định theo hồ sơ địa giới hành chính, lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ (có bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính của xã An Đồng kèm theo - phụ lục 1).

b) Thành lập phường Nam Sơn

- Thành lập phường Nam Sơn thuộc quận Hồng Bàng trên cơ sở nguyên trạng 391,91 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ số nhân khẩu của xã Nam Sơn.

- Địa giới hành chính phường Nam Sơn: phía Bắc giáp với phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; phía Đông giáp với phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; phía Nam giáp với xã An Đồng và thị trấn An Dương, huyện An Dương; phía Tây giáp với xã Bắc Sơn và xã Tân Tiến, huyện An Dương.

- Tọa độ các mốc địa giới hành chính và điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính phường Nam Sơn được xác định theo hồ sơ địa giới hành chính, lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ (có bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính của xã Nam Sơn kèm theo - phụ lục 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

Chủ tịch HĐND thành phố (đã ký): Dương Anh Điền
Phu luc kem theo Nghi quyet phuong Dong Tien.doc
Phu luc kem theo Nghi quyet phuong Nam Son.doc
Phu luc kem theo Nghi quyet xa An Dong moi.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập hai phường thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng(22/12/2014 - 09:03)
Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND về việc thông qua danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo (22/12/2014 - 09:00)
Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:53)
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố(22/12/2014 - 08:50)
Nghị quyết số 27 /NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:43)
Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(22/12/2014 - 08:37)
Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015 - 2019) (22/12/2014 - 08:34)
Nghị quyết số 30 /NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015(22/12/2014 - 08:31)
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2015 (22/12/2014 - 08:26)
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030(22/12/2014 - 08:18)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(22/12/2014 - 08:13)
Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015(22/12/2014 - 08:09)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ý kiến thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (TP Hải Phòng)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025