Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3168698
Khách trực tuyến : 65
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/02/2020 - 09:43
 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045:

 

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đề xuất hiến kế để Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc bộ phát triển đột phá mạnh mẽ

 

ANH TÚ


Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, việc triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị của thành phố nhằm phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Căn cứ Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 108 /NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Có thể thấy rõ: từ Trung ương tới Hải Phòng việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 đã có sức lan tỏa to lớn. Tại Hội nghị cán bộ thành phố về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã trực tiếp chủ trì và truyền đạt nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW. Điều đó cho thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng to lớn của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 45.

Tại Hội nghị quán triệt, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận.

Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương... từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng. Với 05 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng - vùng đất có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Nghị quyết số 45-NQ/TW chính là cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sau Hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức hội nghị học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết 45 và Chỉ thị 35 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố. Việc học tập ở cấp cơ sở hoàn thành muộn nhất trong tháng 8/2019.

Phấn khởi đón nhận và thực hiện Nghị quyết số 108 /NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng càng vui hơn khi kết thúc năm 2019 này, cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019 đã hoàn thành với những con số rất ấn tượng.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa 15, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vui mừng báo cáo với kỳ họp về kết quả chung của năm 2019 như sau: Tình hình chính trị, xã hội thành phố ổn định; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thành phố tiếp tục có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và đột phá; nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với năm 2018 và vượt kế hoạch năm 2019.

Đáng chú ý là toàn thành phố có 07/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5% (trong khi kế hoạch cả năm là 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần tốc độ tăng trưởng chung cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 4.900 USD/người/năm, kế hoạch cả năm là 4.882 USD/người/năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng trên 24%, kế hoạch cả năm là 22%, gấp 2,5 lần so với bình quân chung cả nước; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 153.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2018, vượt trên 41% so với kế hoạch đã đề ra; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 89.600 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2018, vượt trên 29% kế hoạch đã đề ra. Trong đó: thu xuất nhập khẩu đạt 60.000 tỷ đồng, tăng trên 27% so với năm 2018, vượt gần 20.000 tỷ đồng so với kế hoạch đã đề ra. Thu nội địa đạt 27.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2018, vượt trên 2,4% kế hoạch; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 16 tỷ USD, tăng trên 92% so với năm 2018, vượt 56% so với kế hoạch. Số lao động được giải quyết việc làm đạt gần 55.000 lượt lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 82,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp và chứng chỉ đạt 34%.

Có 10/18 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, cụ thể là: sản lượng hàng qua cảng đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18% so với năm 2918. Thu hút khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách, tăng trên 16% so với năm 2018. Số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 47 xã, nâng tổng số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 139/139 xã, hoàn thành mục tiêu Đại hội 15 đề ra trước một năm. Thu hút vốn FDI đạt 1,5 tỷ USD, đạt trên 57% so với năm 2018. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,95%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87,6%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,6%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn thành phố còn 0,81%.Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh ở thành thị đạt 98%, ở nông thôn đạt 89%. Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh, được xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường, đạt 86%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đầu tư vào thành phố, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung cao phục vụ các dự án trọng điểm, kết cấu hạ tầng về giao thông, đô thị, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng được khởi công và khánh thành như: khách sạn 5 sao Vinpeal Imperia, tuyến đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo; cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh, thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, thành phố hoàn thành cải tạo khuôn viên cây xanh tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, chỉnh trang công viên dải trung tâm khu vực cổng Cảng Hải Phòng, cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc; khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con, nhà máy chế biến rau - quả Hafofood, 2 tòa nhà chung cư HH1, HH2 và hạ tầng kỹ thuật, phường Đồng Quốc Bình; Dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray. Thành phố đã chuyển các hoạt động vui chơi, giải trí từ Vườn hoa Kim Đồng đến Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, tích cực triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng, gạch lát hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo nâng cấp vỉa hè, đường đã xuống cấp tại các quận, thực hiện trải át-phan 120 tuyến đường nội đô. Cùng với đó, thành phố tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển. Cơ cấu lại chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chuẩn bị kế hoạch để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Những kết quả của năm 2019 là cơ sở quan trọng để toàn thành phố đề ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 và những năm tiếp theo, trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 45 trong xây dựng mục tiêu dài hạn cho những năm tới. Thành phố đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Đồng thời, thành phố cũng đang tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Những kết quả trên là căn cứ để thành phố tự tin bước vào năm 2020 hướng tới mục tiêu tổng quát, thực hiện hiệu quả các đột biến chiến lược, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố để Hải Phòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo.

Cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, tin tưởng rằng với vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, Chính phủ và các Bộ, ngành cùng thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố liên quan trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Duyên hải Bắc Bộ... bám sát Chương trình hành động của Chính phủ, thành phố Hải Phòng chủ động xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, cụ thể như sau:

Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triến khoa học - công nghệ biển của cả nước, trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc; Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc Sông Cấm; xây dựng chính quyền đô thị với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đưa tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước đạt khoảng 6,4%, đóng góp vào GRDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; trong đó: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2018 - 2025 tối thiểu là 13%, GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 180.000 - 190.000 tỷ đồng; đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP từ 44% - 45%. Không còn hộ nghèo, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030: Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển. Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Hoàn thành và chuyển đổi 50% số huyện thành đơn vị hành chính quận. Chính quyền đô thị được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của thành phố thông minh. Một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đưa tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước đạt 8,2%, riêng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đóng góp 28,3%; trong đó: tốc độ tăng trưởng bình quân thấp nhất là 12,5% trong giai đoạn 2026 - 2030, GRDP bình quân/người đạt 29.900USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 300.000 - 310.000 tỷ đồng; đóng góp của TFP vào GRDP từ 48% - 50%.

Tầm nhìn đến 2045: Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao