Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3168679
Khách trực tuyến : 71
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
11/02/2020 - 09:57

Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp "trồng người"

 

TRUNG TUẤN


Miễn giảm, hỗ trợ học phí là một giải pháp ưu tiên hàng đầu và đã được Nhà nước luật hóa trong các chính sách nhằm tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 đã quy định “Trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định” có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí cũng là chính sách được ưu tiên hàng đầu về đầu tư cho giáo dục, đã tạo nên hiệu ứng tốt đối với học sinh ở tất cả các địa phương trên cả nước, giúp học sinh thuộc các đối tượng bớt đi
phần nào những khó khăn, gánh nặng về kinh tế và có thêm động lực để học tập tốt.

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra một trong những nhiệm vụ để phát triển thành phố là “Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, trong đó “Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm phát triển bền vững, với phương châm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu, đặc biệt là y tế, giáo dục, việc làm, điện, nước sạch... Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân hai huyện đảo. Khắc phục triệt để tình trạng quá tải bệnh viện, trường học, tình trạng nợ đọng, trục lợi bảo hiểm, tiến tới 100% người dân có bảo hiểm y tế.”

Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng hiện nay, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn là giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo chỉ đạo của Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị. Không những thế, tương ứng tỷ lệ tăng dân số và tỷ lệ có việc làm như hiện nay tại Hải Phòng, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố là một trong các giải pháp thu hút nguồn nhân lực, động viên, khuyến khích nhân dân thành phố. Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội.

Ban hành chính sách riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí nhằm thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn nói riêng và phát triển giáo dục thành phố nói chung.

Quan tâm đến giáo dục chính là quan tâm đến sự phát triển đất nước. Trong những năm gần đây, các vấn đề về văn hóa - giáo dục, vai trò của trí thức được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí cực kỳ quan trọng. Câu nói ”Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung không chỉ dừng lại trong xã hội thời Lê mà câu nói ấy đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, khi giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, khi văn hoá, khoa học và đội ngũ trí thức đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp kiến quốc ngày nay. Sự phát triển của giáo dục là cái gốc cho sự giàu mạnh của quốc gia và sự hưng thịnh của dân tộc, là điều kiện tất yếu cho sự khởi sắc và chấn hưng kinh tế, tiến bộ và ổn định xã hội.

Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là một trong những phương châm xây dựng và phát triển kinh tế của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng luôn ý thức được tầm quan trọng chiến lược trong việc xây dựng, phát triển bền vững trên tất cả các phương diện của thành phố. Chính từ tư duy đột phá đó, cùng với sự đồng thuận của người dân thành phố đã góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV đã thông qua một số nghị quyết đặc thù của thành phố. Trong đó có Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết nêu rõ: “Các đối tượng được hỗ trợ học phí: Trẻ mầm non (gồm trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em từ 06 tuổi trở lên có xác nhận của các cơ sở giáo dục mầm non về việc đang học thực tế tại đơn vị vì lý do khách quan); Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Điều kiện hỗ trợ: Trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục đặc biệt được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang học thực tế chương trình phổ thông tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng; không thuộc đối tượng đã được miễn học phí theo quy định; có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại Hải Phòng. Mức hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định, đối với đối tượng thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách thành phố hỗ trợ phần còn lại; hỗ trợ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 12 tháng/01 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 09 tháng/01 năm học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với các đối tượng này; Học sinh trung học phổ thông, thực hiện từ năm học 2021 - 2022. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách thành phố cấp trực tiếp kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết với mức học phí tương ứng của từng cấp học; Hàng năm, việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị quyết này phải được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch...”.

Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, được cử tri và nhân dân thành phố đón nhận với sự vui mừng, phấn khởi trước chính sách nhân văn, thể hiện được tính ưu việt của Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Báo cáo Trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri tại Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV
Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại huyện An Lão
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các quận Ngô Quyền, Hải An và Kiến An
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Quốc hội tiếp tục thông qua 04 Luật và 02 Nghị quyết
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao