Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3146388
Khách trực tuyến : 43
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
18/07/2016 - 16:18

Danh sách đại biểu HĐND thành phố khóa XV

1

Ông Nguyễn Đình Bích

Ngày sinh: 31/01/1959

Chức vụ: nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

 

 

3

Ông Nguyễn Xuân Bình

Ngày sinh: 19/4/1962

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Đại biểu quận Đồ Sơn

4

Ông Đỗ Hữu Ca

Ngày sinh: 23/11/1958

Chức vụ: Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

5

Ông Lưu Xuân Cải

Ngày sinh: 26/5/1954

Chức vụ: Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố

Đại biểu huyện An Dương

6

Ông Đoàn Văn Chương

Ngày sinh: 04/4/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng 

Đại biểu huyện Tiên Lãng

7

Ông Nguyễn Văn Chương

Ngày sinh: 08/6/1962

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Cát Hải 

Đại biểu huyện Tiên Lãng

8

Ông Nguyễn Đình Chuyến

Ngày sinh: 20/10/1967

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

9

Ông Đặng Bá Cường

Ngày sinh: 17/3/1967

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu huyện Kiến Thụy

10

Ông Nguyễn Hữu Doãn

Ngày sinh: 02/3/1959

Chức vụ: nguyên Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đại biểu huyện An Dương

11

Phạm Tuyên Dương

Ngày sinh: 06/4/1976

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

12

Nguyễn Thị Hải Hà

Ngày sinh: 01/01/1981

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu

Đại biểu huyện An Lão

13

Đào Khánh Hà

Ngày sinh: 02/9/1969

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Đại biểu quận Ngô Quyền

14

Ông Phạm Văn Hà

Ngày sinh: 23/3/1966

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy 

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

15

Ông Mai Hồng Hải

Ngày sinh: 19/5/1972

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

16

Ông Bùi Ngọc Hải

Ngày sinh: 01/01/1967

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

Đại biểu quận Dương Kinh

17

Nhâm Thị Thanh Hằng

Ngày sinh: 20/7/1965

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Đại biểu quận Hải An

18

Ông Đỗ Mạnh Hiến

Ngày sinh: 10/11/1969

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Đô thị HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

19 

Ông Phạm Quang Hiển

Ngày sinh: 01/7/1966

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải

Đại biểu huyện Cát Hải

20

Ông Đinh Quang Hổ (Thích Quảng Tùng)

Ngày sinh: 14/4/1953

Chức vụ: Trưởng ban Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo Hải Phòng

Đại biểu quận Đồ Sơn

21

Ông Đỗ Đức Hòa

Ngày sinh: 26/7/1975

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân thành phố 

Đại biểu huyện Bạch Long Vỹ

22

Ông Vũ Đức Hoan

Ngày sinh: 18/5/1963

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Đại biểu quận Đồ Sơn

23

Trần Thu Hương

Ngày sinh: 09/7/1973

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

24

Phạm Thị Huyền

Ngày sinh: 19/11/1969

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

25

Ông Phạm Quốc Ka

Ngày sinh: 02/9/1972

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo 

Đại biểu huyện Kiến Thụy

26

Ông Lê Trung Kiên

Ngày sinh: 14/12/1974

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân 

Đại biểu huyện Tiên Lãng

27

Ông Cao Xuân Liên

Ngày sinh: 22/6/1963

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Đại biểu quận Hải An

28

Ông Đỗ Văn Lợi

Ngày sinh: 11/7/1963

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đại biểu quận Ngô Quyền

29 

Ông Lê Lương

Ngày sinh: 23/12/1964

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thành phố 

Đại biểu huyện An Lão

30

Nguyễn Thị Mai

Ngày sinh: 16/6/1964

Chức vụ: nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

31

Trần Thị Hoàng Mai

Ngày sinh: 13/8/1976

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Đại biểu huyện Kiến Thụy

32

Ông Nguyễn Hoàng Minh

Ngày sinh: 27/6/1979

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố

Đại biểu quận Dương Kinh

33

Ông Phạm Văn Mợi

Ngày sinh: 19/01/1962

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

Đại biểu huyện An Lão

34

Ông Lê Khắc Nam

Ngày sinh: 03/9/1964

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu huyện Tiên Lãng

35

Ông Bùi Thế Nghĩa

Ngày sinh: 30/7/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Đại biểu huyện Tiên Lãng

36

Nguyễn Thị Nghĩa

Ngày sinh: 06/12/1960

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Đại biểu quận Kiến An

37

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng

Ngày sinh: 23/12/1960

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

38

Ông Nguyễn Bách Phái

Ngày sinh: 26/5/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đại biểu huyện An Dương

39 

Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 20/11/1969

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng

Đại biểu huyện Tiên Lãng

40

Ông Phạm Văn Phương

Ngày sinh: 25/5/1960

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

41

Ông Bùi Đức Quang

Ngày sinh: 01/10/1975

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

Đại biểu quận Lê Chân

42

Ông Lê Văn Quý

Ngày sinh: 03/6/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

Đại biểu huyện Kiến Thụy

43

Ông Đinh Duy Sinh

Ngày sinh: 01/5/1959

Chức vụ: nguyên Bí thư Quận ủy Đồ Sơn

Đại biểu quận Đồ Sơn

44

Ông Nguyễn Đào Sơn

Ngày sinh: 17/01/1959

Chức vụ: nguyên Giám đốc Sở Nội vụ

Đại biểu huyện An Dương

 

 

46

Ông Phùng Văn Thanh

Ngày sinh: 23/7/1968

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng

Đại biểu huyện An Dương

47

Ông Lê Văn Thành

Ngày sinh: 20/10/1962

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Đại biểu quận Hồng Bàng

48

Ông Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 03/6/1969

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Đại biểu quận Lê Chân

49 

Ông Lê Quang Thoan

Ngày sinh: 26/3/1962

Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố

Đại biểu quận Đồ Sơn

50

Ông Nguyễn Đức Thọ

Ngày sinh: 06/10/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

Đại biểu huyện An Lão

51

Ông Phạm Hữu Thư

Ngày sinh: 25/7/1959

Chức vụ: nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

Đại biểu quận Ngô Quyền

52

Ông Phạm Văn Thức

Ngày sinh: 06/10/1959

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

53

Ông Lê Quốc Tiến

Ngày sinh: 28/3/1972

Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đại biểu quận Hải An

54

Ông Lê Ngọc Trữ

Ngày sinh: 16/6/1965

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính 

Đại biểu huyện An Lão

55

Ông Nguyễn Anh Tuân

Ngày sinh: 28/3/1970

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đại biểu quận Hải An

56

Ông Dương Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 26/4/1963

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đại biểu quận Dương Kinh

57

Ông Nông Quốc Tuấn

Ngày sinh: 25/8/1959

Chức vụ: Nguyên Chánh Văn phòng HĐND thành phố

Đại biểu quận Kiến An

58

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ngày sinh: 13/4/1971

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy 

Đại biểu quận Lê Chân

59 

Ông Bùi Thanh Tùng

Ngày sinh: 12/12/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

Đại biểu quận Lê Chân

60

Ông Vũ Duy Tùng

Ngày sinh: 01/4/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Lão

Đại biểu quận Kiến An

61

Ông Nguyễn Văn Tùng

Ngày sinh: 28/12/1964

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu huyện Vĩnh Bảo

62

Ông Trần Quang Tường

Ngày sinh: 28/8/1977

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

63

Ông Phạm Thành Văn

Ngày sinh: 12/9/1961

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố

Đại biểu quận Hải An

64

Ông Bùi Văn Vi

Ngày sinh: 02/9/1966

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

65

Ông Hà Thế Vinh

Ngày sinh: 08/12/1973

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND thành phố

Đại biểu quận Hồng Bàng

66

Ông Lê Trí Vũ

Ngày sinh: 07/10/1978

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch

Đại biểu quận Kiến An

67

Phạm Thu Xanh

Ngày sinh: 20/10/1965

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế

Đại biểu huyện Thủy Nguyên

68

Phạm Hải Yến

Ngày sinh: 21/01/1966

Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Đại biểu quận Lê Chân

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ Mười
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và khẳng định vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được cử tri và Nhân dân quan tâm vì có tầm ảnh hưởng, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc nhất trí với việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Phát biểu thảo luận trực tuyến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình về một số nội dung của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Quốc hội nghe các báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia