Chuyên mục
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 1
Khách trực tuyến : 3372
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.

 
 
Quốc hội
Tìm kiếm
 
Từ khóa:
Người gửi: Từ ngày:
Open the calendar popup.
Email: Tới ngày:
Open the calendar popup.
 
Danh sách câu hỏi
Người ứng cử có thể được bầu làm đại biểu (23/11/2010 - 16:52)
Người ứng cử có thể được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp ?
Người gửi: Hà Minh Tuân
Email: tuanhaminh@yahoo.com
Kinh phí phục vụ bầu cử (23/11/2010 - 16:38)
Kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào ?
Người gửi: Trần Vương
Email: tranvuong@yahoo.com
Hội đồng nhân dân (23/11/2010 - 16:31)
Hội đồng nhân dân được tổ chức ở những đơn vị hành chính nào ? Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân như thế nào ?
Người gửi: Hồng Nhung
Email: hongnhung@yahoo.com
Việc ấn định số lượng đơn vị bầu cử (23/11/2010 - 15:49)
Việc ấn định số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được quy định như thế nào ?
Người gửi: Nguyễn Thị Gái
Email: 031.3489355
Thành phần và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử (23/11/2010 - 15:39)
Thành phần và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử được quy định như thế nào ?
Người gửi: Kim Hoa
Email: kimhoa@yahoo.com
Vai trò của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (23/11/2010 - 15:33)
Vai trò của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ?
Người gửi: Trần Văn Hải
Email: vanhai@yahoo.com
Việc ấn định số lượng đơn vị bầu cử (23/11/2010 - 15:26)
Việc ấn định số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được quy định như thế nào ?
Người gửi: Hoàng Đức Hợp
Email: duchop@yahoo.com
Vai trò của Chính phủ (23/11/2010 - 15:17)
Vai trò của Chính phủ trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ?
Người gửi: Nguyễn Thanh Thúy
Email: thanhthuy@yahoo.com
Tổ chức phụ trách bầu cử (23/11/2010 - 15:12)
Tổ chức phụ trách bầu cử gồm những tổ chức nào, được thành lập nhằm mục đích gì ?
Người gửi: Văn Chung
Email: Chung@yahoo.com