Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo

Sáng ngày 17/12/2015, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo về tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2015. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Vĩnh Bảo cùng dự.

Năm 2015, Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo được giao dự toán pháp lệnh 50,3 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm, Chi cục thu được 76,75 tỷ đồng tiền thuế các loại, đạt 152,6% dự toán năm và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thuế ngoài quốc doanh thu được 23,5 tỷ đồng, đạt 130,6% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân thu được 2,6 tỷ đồng, đạt 200% dự toán và tăng 85,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 36 tỷ đồng, đạt 180% dự toán và tăng 19,1% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu được 1,05 tỷ đồng, đạt 116,7% dự toán; tiền thuê đất thu được 2,4 tỷ đồng, đạt 218,2% dự toán và tăng 18,9% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ thu được 7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và tăng 11,5% so với cùng kỳ; phí và lệ phí thu được 4,2 tỷ đồng, đạt 210% dự toán và tăng 52,4% so với cùng kỳ... Đến nay đã có 98% số doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử. Chi cục đã kiểm tra 100% số hồ sơ khai thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế đầu vào sai quy định, đã tiến hành kiểm tra 22 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt 1,5 tỷ đồng tiền thuế. Chi cục Thuế huyện phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 từ 10% trở lên.

Ban Kinh tế và Ngân sách ghi nhận Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sắc thuế được giao năm 2015; đề nghị Chi cục Thuế huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền đến các đối tượng nộp thuế, rà soát số doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, tránh bỏ sót nguồn thu; chuẩn bị tiếp nhận công tác phân cấp quản lý doanh nghiệp từ Cục Thuế thành phố...