Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Sáng ngày 15/01/2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Trần Ngọc Vinh và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng đã đến dự.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được quan tâm đổi mới, chấn chỉnh, đã có bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, nhất là việc tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật; tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tổ chức 13 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 150 cuộc giám sát, triển khai Nghị quyết các kỳ họp 11 và 12; xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV; tiếp nhận và xử lý 330 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của khối các cơ quan tham mưu tổng hợp và các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2015...

Năm 2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Hội đồng nhân dân thành phố và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp của Quốc hội, tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2016; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV và chương trình kế hoạch trong năm 2016; chú trọng thực hiện những nhiệm vụ mới của Hội đồng nhân dân thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương...