Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra Đề án về nhiệm vụ, giải pháp về thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích gây lãng phí tài nguyên đất

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, sáng ngày 11/3/2016, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra Đề án và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp về thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích gây lãng phí tài nguyên đất. Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng và đại diện các ngành liên quan cùng dự.

Đề án nhằm bảo đảm công tác quản lý về đất, hướng tới sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, đồng thời, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thực hiện đề án trên, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các quận, huyện rà soát, xác định 117 tổ chức đang sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai theo Điều 64 của Luật Đất đai 2013. Để đạt mục tiêu đề ra, đề án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2016 - 2017) tập trung kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, doanh nghiệp; giai đoạn 2 (từ năm 2018) kiểm tra, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân. Trước mắt, trong năm 2016, toàn thành phố phấn đấu thu hồi diện tích đất vi phạm của 34 tổ chức, doanh nghiệp...

Các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng và Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành cho rằng: việc thu hồi đất liên quan đến lợi ích trực tiếp người sử dụng đất, do đó, giải pháp thu hồi phải được xác định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính khả thi cao; đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất hiệu quả sau thu hồi, có biện pháp ngăn chặn những vi phạm mới trong sử dụng đất đai. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện, bảo đảm đề án có tình khả thi cao, trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV xem xét, quyết định./.