Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng năm 2016

Sáng ngày 17/3/2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hoàng Đăng Hải, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng đã đến dự.

Năm 2015, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy, Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được quan tâm đổi mới, chấn chỉnh, đã có bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, nhất là việc tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật phục vụ kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội; tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11; xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 12, 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV...

Năm 2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tập trung triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố; triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp Quốc hội năm 2016; chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trong năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố; chú trọng thực hiện những nhiệm vụ mới của Hội đồng nhân dân thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương...