Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra Kế hoạch hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đặc thù quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

Chiều ngày 22/7/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra Kế hoạch hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đặc thù quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016. Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Văn Phương chủ trì buổi thẩm tra. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Dương Ngọc Tuấn, đại diện các ngành liên quan và lãnh đạo một số huyện cùng dự.

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp với Uỷ ban nhân dân các huyện về đánh giá cơ chế, chính sách và dự kiến đề xuất Kế hoạch hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đặc thù quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016. Theo đó: tổng kinh phí cho Kế hoạch hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân năm 2016 là 41,61 tỷ đồng; tổng kinh phí cho Kế hoạch hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đặc thù quản lý nhà nước chuyên ngành nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn năm 2016 là 21 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện xây dựng hạ tầng và môi trường thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 là 1.089,939 tỷ đồng...

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đã tham gia nhiều ý kiến, cho rằng thời gian còn lại của năm 2016 chỉ là 05 tháng, việc thực hiện trong thời gian ngắn là khó khả thi, gặp nhiều vướng mắc... Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện lại Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, rà soát lại các căn cứ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố, trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.