Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 13: huyện An Dương

1

Bà Trần Thị Quỳnh Trang

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Dương

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Duy Ngọc 

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Lê Anh Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Phùng Văn Thanh

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Lưu Xuân Cải

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố

Chức vụ: Ủy viên