Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 12: huyện Tiên Lãng

1

Nguyễn Thị Mai Phương

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Lê Thị Thanh Hà

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực III

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Nguyễn Đình Chuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Lê Khắc Nam

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Phạm Xuân Dương

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chức vụ: Ủy viên