Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 11: huyện Kiến Thụy

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Bà Trần Thị Hoàng Mai

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Đặng Bá Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Bùi Đức Quang

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Phạm Văn Thép

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Ủy viên