Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 10: huyện An Lão

1

Ông Nguyễn Cao Lân

Bí thư Huyện ủy An Lão

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Hoàng Phương

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Trần Anh Cường

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Đỗ Mạnh Hiến

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Vũ Duy Tùng

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Chức vụ: Ủy viên