Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 9: huyện Vĩnh Bảo

1

Ông Phạm Quốc Ka

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Trần Thị Lan Anh

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Đào Phú Thùy Dương

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Phạm Văn Tuấn

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Chức vụ: Ủy viên