Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 8: huyện Thủy Nguyên

1

Ông Nguyễn Hoàng Long

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Phạm Thị Huyền

Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Phạm Văn Lập

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Tống Văn Băng

Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Hà Thế Vinh

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

6

Ông Vũ Văn Hoài

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Chức vụ: Ủy viên

7

Ông Vũ Mạnh Hùng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

Chức vụ: Ủy viên

8

Ông Trần Văn Phương

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Ủy viên

9

Ông Hà Văn Trường

Cục trưởng Cục Thuế thành phố

Chức vụ: Ủy viên

10

Ông Đỗ Đức Hòa

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Chức vụ: Ủy viên