Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 4: quận Lê Chân

1

Ông Trần Việt Tuấn

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Vũ Thị Kim Liên

Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Lê Trung Kiên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Bùi Hùng Thiện

Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Đinh Quang Hổ (Thích Quảng Tùng)

Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng

Chức vụ: Ủy viên