Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tổ 1: quận Hồng Bàng - huyện Cát Hải - huyện Bạch Long Vỹ

1

Ông Lê Ngọc Trữ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

Chức vụ: Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thu

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

Chức vụ: Tổ phó - Thư ký

3

Ông Phạm Quang Hiển

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải

Chức vụ: Ủy viên

4

Ông Nguyễn Văn Tùng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Chức vụ: Ủy viên

5

Ông Trần Quang Tường

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ

Chức vụ: Ủy viên

6

Ông Trần Quang Tuấn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chức vụ: Ủy viên