Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Đô thị làm việc với Sở Xây dựng

Sáng ngày 08/9/2016, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Trưởng ban Ban Đô thị Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành liên quan của thành phố tham dự.

9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân thành phố giao trong năm 2016. Sở đã thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt 16 đồ án quy hoạch; hoàn thành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng và tổ chức công bố theo quy định; cho ý kiến về 32 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền; tham gia nhận xét chủ trương đầu tư cho 19 dự án; thẩm định dự toán, thiết kế bản vẽ thi công cho 170 công trình; kiểm tra quyết toán 31 công trình; nghiệm thu 02 công trình; cấp 90 chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, 153 chứng chỉ giám sát, 32 chứng chỉ kiến trúc sư, 58 giấy phép xây dựng...; tập trung chỉ đạo các công ty trong lĩnh vực công ích hoàn thành tốt các nhiệm vụ về vệ sinh môi trường, cấp nước, thoát nước, công viên cây xanh, mai táng...; tiếp tục thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 34 /NĐ-CP của Chính phủ, trình thành phố phê duyệt giá bán 152 căn hộ, với số tiền là 18,968 tỷ đồng; đã khảo sát 164 khu chung cư cũ, trong đó xác định 64 khu xuống cấp nguy hiểm, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng lại 07 khu...

Thực hiện Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025, Sở Xây dựng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nghị quyết bao gồm: phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông đô thị; cấp nước đô thị; thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang; xử lý chất thải rắn; cây xanh, công viên; hạ tầng đảm bảo an toàn đô thị), phát triển hạ tầng xã hội (các công trình văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, thương mại), phát triển đô thị mới, phát triển không gian đô thị khu vực ngoại thành, quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại (bảo tồn, chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp đô thị; quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị, quản lý trật tự đô thị; quản lý, khai thác và sử dụng đất đô thị; quản lý nhà ở đô thị). Tuy nhiên công tác lập quy hoạch vẫn không theo kịp với yêu cầu phát triển khách quan, chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt, thiếu định hướng phát triển lâu dài; cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật tại các khu dân cư đô thị nhìn chung không đồng bộ, mạng lưới giao thông trong và ngoài đô thị chưa phát triển, gây trở ngại cho các mối liên thông giữa đô thị với các vùng lân cận...

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2420 /QĐ-UBND. Theo đó: tổng số hộ được hỗ trợ của thành phố là 4.876 hộ, trong đó 2.099 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và 2.777 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà, với tổng nguồn vốn thực hiện là 139,5 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 80%, ngân sách thành phố 20%). Đến nay ngân sách Trung ương đã bố trí (đợt 1) cho Hải Phòng là 23,05 tỷ đồng, ngân sách thành phố đã bố trí 20% vốn đối ứng là 5,736 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ xong kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 852 hộ của 14 quận, huyện, với tổng kinh phí là 28,860 tỷ đồng...

Ban Đô thị ghi nhận Sở Xây dựng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho thành phố giải quyết vướng mắc. Tuy nhiên, một số nội dung thực hiện còn chậm so với tiến độ trong Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Thời gian tới, Sở cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính rà soát, kiểm tra lại đối tượng người có công để bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chú trọng đến chất lượng thiết kế; quyết liệt hơn nữa trong công tác cải tạo, nâng cấp, xây dựng các khu chung cư cũ; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm...