Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Kinh tế - Ngân sách họp xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động xe buýt năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố vừa tổ chức họp xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động xe buýt năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Văn Phương chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng được thành phố giao nhiệm vụ vận hành, khai thác 02 tuyến xe buýt từ năm 2005 gồm: tuyến số 01 (Cầu Rào - Dụ Nghĩa) dài 21 km và tuyến số 02 (Bến Bính - Chợ Kênh - Vĩnh Bảo) dài 40 km. Đây là 02 tuyến xe buýt do thành phố đầu tư phương tiện, hoạt động theo quy định của thành phố về giá vé và tuần xuất chạy xe, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đối tượng lao động có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên và mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hàng năm, căn cứ dự toán thu chi hoạt động xe buýt do Công ty lập, số liệu báo cáo quyết toán năm trước, các ngành tổng hợp kinh phí hỗ trợ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt. Năm 2016 Uỷ ban nhân dân thành phố dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt cho Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng là 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí các chương trình công tác của thành phố về sự nghiệp môi trường, xã hội, đào tạo trong dự toán ngân sách thành phố năm 2016 chưa phân bổ.

Các đại biểu dự họp đã tham gia nhiều ý kiến, khẳng định việc phát triển mạng lưới xe buýt tiếp tục là cấu thành quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động xe buýt cho Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng; đề nghị các ngành chức năng của thành phố khẩn trương xây dựng cơ chế đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công ích cho những năm sau; kiểm soát chặt chẽ kinh phí hỗ trợ, đảm bảo sử dụng đúng mục đich, đúng quy định của pháp luật./.