Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại UBND quận Hải An

Sáng ngày 22/9/2016, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Hải An về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017; việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017, Uỷ ban nhân dân quận Hải An đã ban hành 01 Kế hoạch và 05 công văn chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận; thành lập đoàn kiểm tra mọi điều kiện về công tác chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Uỷ ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu, chi trong nhà trường; giao chỉ tiêu sử dụng lao động trong các nhà trường năm học 2016 - 2017. Công tác tuyển sinh trên địa bàn quận diễn ra ổn định, không xẩy ra điểm nóng, đã huy động được 6.685 trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp, đạt 73,7%, trong đó số trẻ học tại các trường công lập là 48,2%, tại các cơ sở mầm non tư thục là 51,8%. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 98,9%. Đối với giáo dục tiểu học đã tuyển sinh được 8.875 học sinh với 222 lớp, tăng 636 học sinh và 10 lớp so với năm học trước. Đối với giáo dục trung học cơ sở đã tuyển sinh được 5.304 học sinh với 129 lớp, tăng 448 học sinh và 09 lớp so với năm học trước.

Hiện nay tại quận có 100% trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN. Kết quả qua 05 năm triển khai cho thấy mô hình có nhiều điểm tích cực, tạo được môi trường giáo dục thân thiện, mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh được tăng cường. Học sinh chủ động hơn trong học tập, thường xuyên được rèn luyện phương pháp tự học, xây dựng được thói quen tự quản, rèn luyện kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, mạnh dạn trong đề đạt ý kiến của mình, đánh giá nhận xét bạn, nâng cao khả năng giao tiếp... vì vậy chất lượng giáo dục đại trà luôn được duy trì và giữ vững.

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Uỷ ban nhân dân quận Hải An đã chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017 đạt kết quả tốt; việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn quận đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới đề nghị Uỷ ban nhân dân quận tiếp tục quán triệt về công tác đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh; tăng cường công tác quản lý giáo dục, bổ sung giáo viên tại các trường còn thiếu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về mô hình trường học mới VNEN...