Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND quận Kiến An

Chiều ngày 29/9/2016, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Kiến An về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017; việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017, Uỷ ban nhân dân quận Kiến An đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận; thành lập đoàn kiểm tra mọi điều kiện về công tác chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Uỷ ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu, chi trong nhà trường; giao chỉ tiêu sử dụng lao động trong các nhà trường năm học 2016 - 2017. Công tác tuyển sinh trên địa bàn quận diễn ra ổn định, không xẩy ra điểm nóng, đã huy động được 6.812 trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp, đạt 72,4%, trong đó số trẻ học tại các trường công lập là 61,1%, tại các cơ sở mầm non tư thục là 38,9%. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 99,1%. Đối với giáo dục tiểu học đã tuyển sinh được 9.284 học sinh với 251 lớp, tăng 427 học sinh và 12 lớp so với năm học trước. Đối với giáo dục trung học cơ sở đã tuyển sinh được 5.271 học sinh với 124 lớp, tăng 345 học sinh và 04 lớp so với năm học trước.

Hiện nay tại quận có 06/12 trường tiểu học và 02/07 trường trung học cơ sở đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN. Kết quả triển khai cho thấy mô hình có nhiều điểm tích cực, tạo được môi trường giáo dục thân thiện, thoải mái, không gò bó. Học sinh chủ động hơn trong học tập, thường xuyên được rèn luyện phương pháp tự học, xây dựng được thói quen tự quản, rèn luyện kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, mạnh dạn trong đề đạt ý kiến của mình, đánh giá nhận xét bạn, nâng cao khả năng giao tiếp... vì vậy chất lượng giáo dục luôn được duy trì và giữ vững. Tuy nhiên một số giáo viên còn lúng túng về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo mô hình mới; một số học sinh trung bình và yếu chưa theo kịp nội dung bài; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số trường chưa đáp ứng được việc giảng dạy theo mô hình mới...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Uỷ ban nhân dân quận Kiến An đã chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016 - 2017 đạt kết quả tốt; việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn quận đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới đề nghị Uỷ ban nhân dân quận tiếp tục quán triệt sâu sắc về công tác đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh; tăng cường công tác quản lý giáo dục, việc dạy thêm học thêm và các khoản đóng góp trong nhà trường; tiếp tục kiển nghị về chỉ tiêu biên chế, bổ sung giáo viên, cô nuôi tại các trường còn thiếu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, tuyên truyền rộng rãi về mô hình trường học mới VNEN...