Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Đô thị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 12/10/2016, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về môi trường 9 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; kết quả và tình hình thực hiện các cam kết, giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV về xử lý tình trạng xả thải, lắp thiết bị quan trắc theo dõi khí thải của một số nhà máy, xí nghiệp, khu, cụm công nghiệp... và việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Trưởng ban Ban Đô thị Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích cùng dự.

Trên địa bàn thành phố hiện có trên 12.000 cơ sở sản xuất, trong đó có hơn 1.700 cơ sở sản xuất công nghiệp. Hiện mới có 5.510 cơ sở sản xuất đã lập, được phê duyệt hồ sơ về bảo vệ môi trường gồm: 395 ĐTM, 83 đề án chi tiết, 23 phương án cải tạo phục hồi môi trường, 5.009 đề án và cam kết bảo vệ môi trường; 73 cơ sở được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và 110 cơ sở được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 9 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 09 tổ chức chính trị, đoàn thể thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp hành động về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững năm 2016; phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 409/2016/QĐ-UBND quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn; đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác nước, thuế tài nguyên nước, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; tiếp nhận và trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt 37 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM, 12 hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 05 hồ sơ lập phương án cải tạo phục hồi môi trường, cấp 03 giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 06 giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, 05 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường...; rà soát, tổng hợp 262 báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, 335 báo cáo về công tác quản lý chất thải nguy hại, 43 báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường; trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 134 cơ sở. Sở đã kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch 75 tổ chức, kiểm tra đột xuất 10 tổ chức; lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 06 tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tổng số tiền 346 triệu đồng, lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố xử phạt theo thẩm quyền đối với 03 tổ chức với tổng số tiền 896 triệu đồng...

Về kết quả và tình hình thực hiện các cam kết, giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV về xử lý tình trạng xả thải, lắp thiết bị quan trắc theo dõi khí thải của một số nhà máy, xí nghiệp, khu, cụm công nghiệp... Ngay sau kỳ họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp, kết quả cho thấy các doanh nghiệp này đã không thực hiện nghiêm Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt do vậy kiến nghị của cử tri về tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Sở đã trình Uỷ ban nhân dân thành phố dự án xây dựng Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc, camera theo dõi nguồn xả thải. Theo đó sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại 34 nguồn thải, camera giám sát 45 nguồn thải để quan sát sự vận hành của hệ thống xử lý chất thải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp để xẩy ra ô nhiễm...

Thành phố Hải Phòng không có nhiều loại khoáng sản, không có khoáng sản có giá trị cao, chỉ có đá vôi, đá silic, sét phong hóa, cát san lấp... nhưng khối lượng không nhiều. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 39 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố cấp 51 Giấy phép khai thác khoáng sản. Từ năm 2011 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã nộp thuế tài nguyên là 143,4 triệu đồng, phí bảo vệ môi trường là 92,6 tỷ đồng, tiền thuế đất, mặt nước là 18,7 tỷ đồng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 62,1 tỷ đồng, tiền ký quý cải tạo, phục hồi môi trường hơn 50,723 tỷ đồng... Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đối với 12 doanh nghiệp, ban hành Quyết định đóng cửa mỏ đối với 03 doanh nghiệp, tước giấy phép có thời hạn 02 doanh nghiệp, xử phạt 10 doanh nghiệp với tổng số tiền là 762 triệu đồng...

Ban Đô thị ghi nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất dù có chuyển biến nhưng vẫn diễn biến phức tạp; vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản sai phép, không phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách; còn sự chồng chéo trong quản lý; thủ tục cấp phép còn rườm rà; công tác hậu kiểm chưa được tăng cường; việc kiểm tra chưa nghiêm, việc xử lý chủ yếu là phạt tiền, chưa có các biện pháp mạnh như buộc khôi phục môi trường hoặc đóng cửa nhà máy. Trong thời gian tới, Sở cần sớm triển khai dự án xây dựng Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc, camera theo dõi nguồn xả thải; thực hiện đúng cam kết giải quyết kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV; kiến nghị sửa đổi luật để kiểm soát tốt các nguồn ô nhiễm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; thường xuyên thực hiện công tác hậu kiểm sau cấp phép; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở...