Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Giao lưu văn nghệ Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố năm 2016

Tối ngày 16/10/2016, Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố đã tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị trong Khối. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, công chức đã tới dự và cổ vũ, động viên.

07 đơn vị trong Khối gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê thành phố đã tham gia 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi những thành tựu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và thành phố; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và mang tính thời đại. Chương trình giao lưu văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); góp phần động viên các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố.

Kết thúc Chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị Sở Tài chính đạt giải nhì, đơn vị Sở Ngoại vụ đạt giải ba, các đơn vị còn lại đạt giải khuyến khích./.