Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ban Pháp chế giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 18/10/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, tổng biên chế sự nghiệp nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Lê Quang Thoan chủ trì buổi giám sát. Đại diện một số ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Sở Giáo dục và Đào tạo có 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 48 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Số biên chế hành chính được giao là 67 người; số biên chế hiện có là 64 người, 01 biên chế ghi nhận và 04 cán bộ biệt phái. Năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng được thành phố giao 2.752 biên chế sự nghiệp tại 39 trường trung học phổ thông công lập. Đến tháng 9/2016, ngành đã sử dụng 2.797 biên chế, dôi dư 45 biên chế. Lao động hợp đồng là 197 người, trong đó 134 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 63 hợp đồng ngoài chỉ tiêu. 100% giáo viên khối trung học phổ thông đều đạt chuẩn, trong đó hơn 20% đạt trên chuẩn, có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Qua đánh giá hàng năm có 24,5% giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 66,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên hiện nay tại các trường trung học phổ thông công lập đều đang thừa giáo viên do số học sinh giảm nhiều dẫn đến số lớp giảm; tổng thể biên chế mất cân đối, nhiều môn thừa giáo viên nhưng lại thiếu cục bộ ở một số môn khác; một số vị trí như: văn thư, thủ quỹ, kế toán, nhân viên y tế... phải sử dụng lao động hợp đồng có trình độ chuyên môn phù hợp. Ngành xây dựng Đề án tinh giản biên chế, theo đó trong giai đoạn 2016 - 2021 dự kiến tinh giản 31 trường hợp tại 13 trường trung học phổ thông...

Ban Pháp chế chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích nổi bật, 22 năm liền có học sinh đạt giải quốc tế; đề nghị ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về quản lý, sử dụng biên chế; sớm tham mưu với Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết tình trạng dôi dư giáo viên; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; làm tốt công tác dự báo về số học sinh, số lớp trong các năm học tới để làm cơ sở cho thành phố giao chỉ tiên biên chế giáo viên...