Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

Chiều ngày 25/10/2016, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra về Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, ngay từ năm 2011 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". Đề án này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến; các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố có văn bản tham gia, góp ý; được Hội đồng thẩm định của thành phố thông qua và Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định về hồ sơ dự thảo nghị quyết. Theo đó mục tiêu chính của Đề án là: phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch vùng Duyên hải Bắc Bộ, tương xứng với vị thế là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia; tập trung xây dựng nền văn hóa mang đặc trưng văn hóa Hải Phòng; phát triển thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước; phát triển mạnh và đa dạng hóa các loại hình du lịch, xúc tiến, xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Hải Phòng...

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá Đề án được soạn thảo công phu, hồ sơ chi tiết, các căn cứ cơ bản đầy đủ, đã tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan chuyên ngành. Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung Đề án. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong Đề án đặt ra quá cao, khó có thể thực hiện được; các tiêu chí còn chung chung, chưa cụ thể. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và đơn vị tư vấn cần cập nhật số liệu mới nhất, bám sát định hướng phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 32, đề ra các mục tiêu cụ thể có tính khả thi cao; chỉ rõ các nguồn vốn cần huy động để thực hiện; việc đầu tư cần theo trọng tâm, tránh dàn trải; quan tâm đến phát triển văn hóa khu vực nông thôn của thành phố; khắc phục tình trạng du lịch một mùa; các giải pháp thực hiện cần cụ thể hơn; khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tóm tắt của Đề án để đăng báo Hải Phòng; tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cử tri thành phố; hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét thông qua./.