Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng ngày 03/11/2016, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ chính sách cho người nhiễm chất độc da cam/dioxin; việc thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017; công tác phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan tham dự.

9 tháng đầu năm 2016, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định 1.310 lượt hồ sơ đề nghị giám định xác định bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 211 đối tượng mắc bệnh tật đã có quyết định hưởng chính sách theo quy định; toàn thành phố thực hiện chi trả trợ cấp cho 7.080 đối tượng, trong đó 4.852 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến và 2.228 đối tượng là con của họ. Sở đã trình Thường trực Thành ủy và Uỷ ban nhân dân thành phố Kế hoạch thăm, tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết năm 2017. Theo đó, tổng số đối tượng được tặng quà là 52.834 cá nhân, 30.587 hộ gia đình và 30 đơn vị, với tổng kinh phí đề nghị trên 97 tỷ đồng; trong đó trị giá quà cho người có công tăng 25%, trị giá quà cho hộ nghèo tăng trên 50% so với Tết năm 2016. Sở đã phối hợp với Sở Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số hộ được phê duyệt là 11.717 hộ, trong đó 5.298 hộ được hỗ trợ xây mới và 6.419 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, được chia làm 2 đợt. Từ nguồn kinh phí của Trung ương và thành phố, thành phố đã bố trí kinh phí triển khai cho 852/4.876 hộ của danh sách phê duyệt đợt 1, với tổng kinh phí 28,786 tỷ đồng. Đến nay đã có 799/852 hộ nhận đủ kinh phí hỗ trợ theo quy định, 53 hộ còn lại chưa nhận tiền hỗ trợ do người có công tại thời điểm triển khai đã mất hoặc không có kinh phí đối ứng để xây mới hay sửa chữa nhà ở...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Đề nghị Sở phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội thành phố và các doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền để tăng số lao động tham gia các loại hình bảo hiểm; thường xuyên kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở; rà soát các đối tượng người có công, nhiễm chất độc da cam/dioxin, giải quyết kịp thời chế độ chính sách đúng đối tượng; tham mưu cho thành phố tìm nguồn để bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, tập trung giải ngân số kinh phí đã bố trí cho đợt 1 trước ngày 31/12/2016, tích cực tìm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các hộ có nhiều khó khăn...