Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Pháp chế làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố

Chiều ngày 20/11/2016, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố về tình hình, kết quả công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trưởng ban Ban Pháp chế Đặng Bá Cường chủ trì buổi làm việc; đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đã thụ lý 16.808 việc, tăng 249 việc so với cùng kỳ năm trước; số tiền phải thi hành án hơn 4.554,574 tỷ đồng, tăng gần 420,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp đã thi hành xong 8.406 việc với số tiền gần 692,38 tỷ đồng, đạt 75% số việc và 26,06% số tiền có điều kiện thi hành. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, đã giải quyết xong 9/9 đơn thư, đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động thi hành án dân sự đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngành đã ký kết bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Công an thành phố trong công tác thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Hải Phòng, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Trại giam Xuân Nguyên trong việc thu tiền của người phải thi hành án. Tuy nhiên, vẫn còn 5.274 việc chưa có điều kiện thi hành với số tiền hơn 1.444,17 tỷ đồng, trong đó có 03 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết xong.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng lớn của cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong thời gian qua đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai công tác thi hành án trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả bước đầu, hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu cơ bản. Tuy nhiên số lượng vụ việc đã được thụ lý nhưng chưa có điều kiện thi hành án còn khá lớn. Trong thời gian tới hệ thống cơ quan thi hành án dân sự của thành phố cần phát huy những kết quả đã đạt được; làm tốt công tác dự báo tình hình năm 2017; chủ động trong công tác tham mưu cho thành phố, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ chấp hành viên có đủ năng lực; tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc, triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác thi hành án, ngăn ngừa tiêu cực, phấn đấu giảm số lượng vụ việc còn tồn đọng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.