Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Chiều ngày 23/02/2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Xuân Thanh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Phạm Thị Thơ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng đã đến dự.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố. Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy, quy định của pháp luật, chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân dân thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được quan tâm đổi mới, chấn chỉnh, đã có bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhiều, nhiều việc mới phát sinh khi thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; tổ chức thực hiện tốt kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác phối hợp với công đoàn cơ quan thực hiện các phong trào thi đua do Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố và Công đoàn viên chức thành phố phát động được thực hiện tốt. Với những thành tích đã đạt được, 03/03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", 01/03 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 38/38 cán bộ, công chức đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", 16/38 cán bộ đạt "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận 01 tập thể đạt "Tập thể lao động xuất sắc", 01 cá nhân đạt "Chiến sĩ thi đua cấp thành phố" và tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân; 01 tập thể và 14 cá nhân được nhận Giấy khen của Văn phòng...

Năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2017; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV và chương trình kế hoạch trong năm 2017; chú trọng thực hiện những nhiệm vụ mới của Hội đồng nhân dân thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Cũng tại Hội nghị này, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với 06 chỉ tiêu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng đã thực hiện kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019...