Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ban Đô thị làm việc với UBND các quận: Ngô Quyền và Hải An

Sáng ngày 23/02/2017, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân các quận: Ngô Quyền và Hải An về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2. Trưởng ban Ban Đô thị Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích và đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của thành phố cùng dự.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn I), đoạn từ Ngã 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi, đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt với diện tích sử dụng đất là 20,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.357,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2018. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án giai đoạn I là 175.051,5 m2, tương ứng với chiều dài 1,97 km, liên quan đến 1.058 hộ gia đình, cá nhân và 12 tổ chức trên địa bàn các phường: Đông Khê, Đằng Giang và Gia Viên thuộc quận Ngô Quyền. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận Hải An chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các phường tập trung thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân phối hợp giải phóng mặt bằng. Đến nay Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền đã ban hành 08 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 09 tổ chức và 38 hộ gia đình với tổng kinh phí gần 39,306 tỷ đồng; đã có 08/09 tổ chức và 14/38 hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích đất 36.024,2 m2, tương ứng với chiều dài 0,71 km. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng diễn ra rất chậm do trong 04 khu tái định cư được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, hiện mới chỉ xây dựng được 01 khu tại phường Đằng Hải (quận Hải An) nhưng chưa hoàn thành xong cơ sở hạ tầng và quỹ đất còn thiếu so với số lượng dự kiến bố trí tái định cư...

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa tại các địa điểm tái định cư và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Trưởng ban Ban Đô thị nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội rất lớn tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án quá chậm, chưa tương xứng với yêu cầu của một dự án trọng điểm của thành phố; nhiều công việc cần phải thực hiện nhưng chưa được giải quyết, trong khi kinh phí thành phố bố trí cho dự án không sử dụng được, gây lãng phí về kinh tế; sự phối hợp của Ban quản lý dự án với các ngành chức năng của thành phố và chính quyền địa phương chưa tốt dẫn đến việc giải phóng mặt bằng chậm, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công... Để đẩy nhanh tiến độ dự án, yêu cầu Ban quản lý dự án, Uỷ ban nhân dân các quận: Ngô Quyền và Hải An khẩn trương lập biểu đồ, hoạch định kế hoạch tiến độ cụ thể, chi tiết theo từng tháng để triển khai và quyết tâm thực hiện, đề rõ mốc thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, phối hợp chặt chẽ với các ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư; tham mưu cho thành phố các cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch được duyệt./.