Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Văn phòng HĐND thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối và nhận bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2017


Chiều 20/3, Khối Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, ký giao ước thi đua năm 2017. Dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong khối.

Trên cơ sở đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, năm 2016, Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của ngành; gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn với phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi và bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2017

Năm 2017, Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung: Tham mưu tiếp tục triển khai việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố; tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng; hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị.


Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND thành phố nhận Cờ luân lưu đơn vị Trưởng khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2017

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của UBND thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trong đó: tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Nội vụ và Bằng khen cho 3 đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị cũng thông qua giao ước thi đua năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối và Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.