Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND quận Hồng Bàng

Chiều ngày 14/4/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng về tình hình triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" (giai đoạn 2015 - 2016) trên địa bàn quận. Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Phạm Thị Huyền chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan tham dự.

Hồng Bàng là quận trung tâm thành phố với 11 phường, dân số gần 108.000 người. Trên địa bàn quận có 02 khu, cụm công nghiệp; có 234 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có 124 lao động nữ. Số lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi là 55 người, chiếm 44,3%. Số lao động nữ gửi con trong các nhóm trẻ tại địa bàn dân cư là 68 người. Trên địa bàn quận có 26 trường mầm non (17 trường công lập, 09 trường tư thục) và 29 nhóm lớp mầm non độc lập. Những năm qua, việc triển khai Đề án 404 trên địa bàn quận được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, tham gia tích cực; đã phối hợp khảo sát, lựa chọn 07 nhóm trẻ đủ số lượng, đúng tiêu chí là con lao động nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp; đã được Ban chỉ đạo thành phố thẩm định và hỗ trợ cho 03 nhóm trẻ đạt yêu cầu, đảm bảo các tiêu chí của Đề án, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đang dần ổn định và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, tại một số cơ sở, môi trường giáo dục trẻ còn mang tính hình thức, chưa phát huy tính tích cực của trẻ, trình độ đội ngũ giáo viên còn chưa ổn định, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy còn nhiều hạn chế...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận quận Hồng Bàng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai Đề án 404 đạt được kết quả ban đầu quan trọng. Đề nghị quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác quán triệt tới các phường, tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên các nhóm lớp; làm tốt công tác xã hội hóa đối với giáo dục mầm non trên địa bàn; tiếp tục rà soát các tiêu chí để Đề án hỗ trợ các nhóm lớp tại các phường xa trung tâm...